יסודות וגדרי הלכות שמיטה

יסודות וגדרי הלכות שמיטה

איסור מלאכה ושביתת הארץ:  א. מצות עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה השביעית, שנאמר: “ושבתה הארץ שבת לה'” (ויקרא כה, ב), ונאמר: “בחריש ובקציר תשבות” (שמות לד, כא). וכל
המקור בתורה והטעם למצוות השמיטה

המקור בתורה והטעם למצוות השמיטה

א. המקור בתורה למצוות השמיטה: “וַיְדַבֵּר ה’ אֶל מֹשֶה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר: דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם: כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וְשָבְתָה הָאָרֶץ שַבָּת לה’.
קניית פירות וירקות בשמיטה בכרטיס אשראי

קניית פירות וירקות בשמיטה בכרטיס אשראי

 קניית פירות וירקות בשמיטה בכרטיס אשראי – דקדוק הלכה מול ביטול מצוה? הרה”ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט”א מח”ס ויאמר שמואל, שלהי דקייטא ושא”ס, מראשי ישיבת משאת המלך   א]
קדושת שביעית בפרחים המיועדים לריח ובדבש דבורים

קדושת שביעית בפרחים המיועדים לריח ובדבש דבורים

  א. קדושת שביעית בפרחים המיועדים לריח ב.קדושת שביעית בדבש דבורים   הרב אשר יעקב וועסטהיים אב”ד איגוד הרבנים מאנצ’עסטער-   הרב שמואל ברוך גנוט מח”ס שלהי דקייטא, ויאמר שמואל
מדוע השולחן ערוך השמיט את הלכות שביעית

מדוע השולחן ערוך השמיט את הלכות שביעית

מדוע השולחן ערוך השמיט את הלכות שביעית  מאת הרה”ג רבי יוסף אביטבול שליט”א כתבו בפוסקים לדון מדוע אין שו”ע על הלכות שביעית, והנה השל”ה הקדוש בשער האותיות אות ק’ קדושת
הקהל – כשהמלך ישב על בימת עץ

הקהל – כשהמלך ישב על בימת עץ

מליוני יהודים זרמו ביום רביעי, יומו הראשון של “חול המועד” סוכות לרחבת “עזרת הנשים”. ” הרה”ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט”א, עד ראיה ושמיעה, מתאר לנו בפרוטרוט את אשר יתרחש,
ברכת וצויתי את ברכתי בזמן הזה

ברכת וצויתי את ברכתי בזמן הזה

האם יש ברכת וצויתי את ברכתי בזמן הזה ששביעית מדרבנן – מאמר מהרה”ג רבי יוסף אביטבול שליט”א וציותי לכם את ברכתי (כה כא). והנה יש לדון האם יש את הברכה
האם יש דין שואלין ודורשין להלכות שביעית ובמעלה ללמוד הלכות שביעית

האם יש דין שואלין ודורשין להלכות שביעית ובמעלה ללמוד הלכות שביעית

האם יש דין שואלין ודורשין להלכות שביעית ובמעלה ללמוד הלכות שביעית מאמר מהרה”ג רבי יוסף אביטבול שליט”א ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת (לד כא). ופירש”י, בחריש
מהו אוצר בית דין

מהו אוצר בית דין

מהו אוצר בית דין? בתקופה בה ראו חז”ל שרבים הם החשודים על השביעית, שאינם מפקירים כהלכה וסוחרים בפירות שביעית, מינו בית הדין שבאותו הדור שליחים שהיו יושבים בפתח העיר, וכל מי שמביא