אתר השמיטה
של ישראל
בשיתוף
הלכות ומושגים לומדים לומדים ונהנים
  • כיצד נכין את גינתנו ונטפל בה בשנת השמיטה
  • פרק מיוחד לבעלי מטעים
  • חובת הפקרת הגינה, שימוש בפירות קדושים בשביעית, רכישת פירות וירקות בשמיטה

קיצור הלכות שמיטה כל ההלכות הנדרשות ליהודי בשנת השמיטה

שמיטה בשתי דקות

קובי לומד שמיטה

הירשם לקבלת העדכונים האחרונים