אתר השמיטה
של ישראל

כיצד להכין את הגינה לשמיטה, וכיצד לנהוג בשמיטה עצמה מבלי שיגרם נזק לגינה כלול בו גם פרק מיוחד לבעלי מטעים

קיצור הלכות שמיטה הכולל היקף של כל ההלכות הנוגעות לאדם בשנת השמיטה לבעלי בתים ולבעלי גינות ולגננים

שמיטה בשתי דקות

קובי לומד שמיטה