סיפורי שמיטה

בזכות השמיטה היתום אכל פירות ארץ ישראל

בקצה הכפר דרה אישה אחת ושלומית שמה. אלמנה הייתה וביתה ריקן. היא ובנה הקטן התפרנסו מן התמחוי והקפה שהיו גובים בשביל העניים, Read More

ענבים אלו צריכים בדיקה עד שלא אוכלים אותם

היו מהלכים אב ובנו. הזקן היה חכם שהלך עם בנו לראות האילנות ופירותיהם. כשהגיעו לכרמים אמר הבן לאביו: “רואה אני אשכולות ענבים מבצבצים ושופעים”..Read More

להעדיף את פירות ארצנו הקדושה

כידוע, ישנה מעלה גדולה להעדיף בשנת השמטה ובתקופה שלאחריה, לאכל דווקא תוצרת שיש בה קדשת שביעית כגון פירות המחלקים לצבור במסגרת ‘אוצר בית דין’. ..Read More