על השמיטה

הדרכות בשמיטה

הדרכות בשמיטה

הדרכות למגדל ולאדם הפרטי לגינה ולקניות בשוק
/
הלכות שמיטה

הלכות שמיטה

קיצור הלכות כולל היסודות בצורה ברורה ומאירת עיניים
/
מושגים בשמיטה

מושגים בשמיטה

מושגים בשמיטה כוללים גדרי ההלכה כתובים בצורה ברורה ומאירת עיניים
/
סיפורי שמיטה

סיפורי שמיטה

סיפורי מופת וגבורה של יהודים שומרי שמיטה
/

המכון למצוות התלויות בארץ

5000
ספרים שחולקו
153
חנויות בפיקוח המכון
5
שמיטות שהמכון מפקח
10
ספרים על השמיטה בהוצאת המכון

הירשם לקבלת העדכונים האחרונים

אוצר בית דין

מאז ומתמיד שקדו חכמינו זיכרונם לברכה על תיקון תקנות לטובת הצבור, ובשמיטה טובת הצבור היא שפירות שביעית ירכזו ויחלקו במסגרת “אוצר בית דין”.

איסור הפסד ואופן השימוש בפירות שביעית

הלכות פירות שביעית: אסור להפסיד פירות שביעית. איסור זה מקורו מן התורה, שנאמר: “והייתה שבת הארץ לכם לאכלה”, ודרשו חז”ל: ‘לאכלה’ – ולא להפסד

איסור סחורה ודמי שביעית 

אסור מן התורה לסחור בפירות שביעית, והסוחר בפירות שביעית עובר על לאו הבא מכלל עשה, שנאמר: “והיתה שבת הארץ לכם לאכלה”, ודרשו חז”ל “לאכלה – ולא לסחורה”

אוצר בית דין

בתוצרת זו של אוצר בית דין יש קדושת שביעית, ויש לנהוג בה בהתאם לדיני הקדושה בפרות שביעית. כל עוד הפירות נמצאים באוצר בית דין, הרי הם כמופקרים,

מבוא

הדרכה מיוחדת זו לקראת שנת השמיטה הבעל”ט. עם המעבר של ציבור שומרי התורה החרדים לדבר ה’ מהערים הגדולות..Read More

סיפורי שמיטה