נספח – טבלאות להשקיה בשמיטה

נספח – טבלאות להשקיה בשמיטה

טבלאות להשקיה בשמיטה הטבלאות שלהלן הן המלצות השקיה של משרד החקלאות שה”מ, דפון ‘חסכון במים בגן הנוי‘, לשנים רגילות. לפי המלצת מומחה נאמן ממשרד החקלאות, גם בשנת שמיטה ניתן להשקות
מלאכות האסורות בשמיטה

מלאכות האסורות בשמיטה

המלאכות האסורות בשמיטה מבוא: יש מלאכות שאסור לעשות במטע, שדה וכרם, בשנת השמיטה, מן התורה, ויש שאסורים מדברי סופרים. יש מלאכות שבתנאים מסוימים מותר לעשותם בשמיטה, ויש שבכל מצב אסור
מלאכות קרקע שאינן חקלאיות

מלאכות קרקע שאינן חקלאיות

מלאכות קרקע שאינן חקלאיות סיקול אבנים מן השדה בשמיטה: אסור לסקל אבנים משדהו בשביעית, ומלאכה זו היא תולדה של חורש. וכל שמתכוון לתקן את השדה לזריעה אסור, לסקל אבנים גדולות
שמיטה בעציצים ואדניות בגן בבית ובחממה

שמיטה בעציצים ואדניות בגן בבית ובחממה

שמיטה בעציצים ואדניות בגן בבית ובחממה הנחיות הלכתיות לשמיטה בעציצים ‘עציץ נקוב’ האמור להלן פירושו, או; 1. עציץ הנקוב בפועל בתחתיתו – בנקב שקוטרו לפחות 1 ס”מ (לחומרא), אפילו אינו
השמיטה בגן הנוי

השמיטה בגן הנוי

שנת שמיטה בגינה פרטית – הלכות שמיטה בגינה הנחיות הלכתיות והמלצות מקצועיות לשמיטה בגינה פרטית עקרונות ותנאי היתר עבודות הקרקע בשמיטה: עיקרון מצוות השמיטה כאמור השבתת הקרקע ממלאכה, אולם אין
השמיטה במטע ובכרם

השמיטה במטע ובכרם

הלכות השביעית במטע ובכרם הנחיות הלכתיות והמלצות מקצועיות למטע והכרם בשמיטה א. עקרונות ותנאי היתר עבודות הקרקע בשמיטה: עיקרון מצוות השמיטה כאמור הוא ‘השבתת הקרקע ממלאכה‘. אולם אין פירוש הדבר
תוספת שביעית

תוספת שביעית

תוספת שביעית א. שנת השמיטה מתחילה באחד בתשרי – ראש השנה. הגם שמהדין יש לנהוג “תוספת שביעית“, מכל מקום רבן גמליאל ובית דינו ביטלו דין תוספת שביעית בזמן הזה, ובעז”ה
יסודות מצוות השמיטה

יסודות מצוות השמיטה

ושבתה הארץ שבת לה'". ונאמר: "ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה'". ונאמר: "בחריש ובקצירRead More
מבוא

מבוא

הדרכה מיוחדת זו לקראת שנת השמיטה הבעל"ט. עם המעבר של ציבור שומרי התורה החרדים לדבר ה' מהערים הגדולות..Read More