דפי צביעה

מלאכות דאורייתא

מן התורה אסורים רק המלאכות הבאות: זריעה, זמירה, קצירה ובצירה.

איסור זריעה מהתורה

איסור זריעה האסור מן התורה כולל כל סוג של זריעה: זרעי תבואה, עצים,פרחים (לנוי וגם לרפואה), קטניות וירק.

זריעה בעציצים

זריעה בעציץ נקוב אסורה מן התורה, ובעציץ שאינו נקוב – אסורה מדרבנן. ובשמיטה מקילים לגדל בעציץ שאינו נקוב אם הוא בתוך בית [ומכאן ההיתר לגדל בעציצים שאינם נקובים בחממות סגורות]. כמו כן, מותר לחקלאים השומרים שמיטה, לזרוע ירקות באופן המוגדר כ”גידולי מים” [= גידול במיכלים שאינם מנוקבים, המלאים חצץ, ומים מהולים בחומרי מזון הדרושים לצומח].