1. בית
  2. /
  3. News
  4. /
  5. הגרש”מ עמאר בקריאת קודש ...
הגרש”מ עמאר בקריאת קודש  ללמוד בספר “שבת הארץ”

הגרש”מ עמאר בקריאת קודש ללמוד בספר “שבת הארץ”

הראשל”צ הגרש”מ עמאר בקריאת קודש לאבות ובני המשפחה ללמוד יחדיו את הספר “שבת הארץ” לקראת שנת השמיטה 

 הספר “שבת הארץ” י”ל בהוראתו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק”ל ע”י המכון למצוות התלויות בארץ בראשות הגרש”ז רווח * בקריאתו של הראשל”צ הגרש”מ עמאר הוא מזכיר כי “חייבים ללמוד ולעמול בדיני שביעית לפחות שלושים יום לפני שביעית” וקורא לעם ישראל ללמוד יחדיו בני המשפחה את הספר עליו הוא כותב כי “הוא ספר נפלא ונחוץ ביותר לכל ילדי ישראל.. להמחשת ההלכות והבהרתם” 

עם התקרב מועד הכנס שנת השמיטה הבעל”ט, פרסם הראשל”צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט”א קריאת קודש לקהל עם ישראל ללימוד הלכות השמיטה יחד עם בני המשפחה ובפרט בסעודות שבת קודש. 

במכתב קריאת הקודש של הגרש”מ עמאר הוא מבקש מעמך בית ישראל ללמוד את הלכות השמיטה, לקראת שנת השמיטה שבפתח, באמצעות הספר הנפלא “שבת הארץ” של הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א ראש המכון למצוות התלויות בארץ, כאשר הראשל”צ מתבטא על הספר “והוא ספר נפלא ונחוץ ביותר לכל ילדי ישראל.. להמחשת ההלכות והבהרתם”. 

בקריאתו של הראשל”צ הוא פונה במכתב וכותב כי “חייבים ללמוד ולעמול בדיני שביעית לפחות שלושים יום לפני שביעית, וידוע שבזמן בית המקדש היו עושים תוספת שביעית שלושים יום שלפני ר”ה של שנת השמיטה. והיא הלכה למשה מסיני. והיות שאין בית המקדש קיים לא נוהגת תוספת, אך בוודאי שכן לעסוק בשלושים ימים אלה בהלכות שביעית והוא הכרח גדול כדי שלא ניכשל בדיני השביעית. וכל המוסיף מוסיפים לו כי הלכותיה רבים ולא מצויים”. 

במכתב המיוחד מוסיף הגרש”מ עמאר וכותב “והנה עתה הגדילו לעשות שעמלו רבות ובו ספר נפלא מלא ומפורט ועתה שיכללו את זה ביתר עוז ויתר שאת וצירפו ציורים יפים להמחשת הלכות והבהרתם, והוא ספר נפלא ונחוץ ביותר לכל ילדי ישראל“. 

“משכו וקחו לכם את הספר שבת הארץ דיני שביעת הלכה למעשה, ותקבעו סדר לימוד אבות ובנים בספר זה. ובוודאי שיש בזה תועלת גדולה לשנן ולדעת הלכות שביעית ועוד שזה יסוד גדול לחנוך לנער על פי דרכו והוא חיזוק באמונה ובאהבת תורה ודרך ארץ”. 

יצוין כי לקראת שנת השמיטה הוציא לאור ראש המכון למצוות התלויות בארץ הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א, ספרים העוסקים בדיני השמיטה ובהם, “שביתת השדה” תוכו רצוף בעיון לת”ח ועמלי תורה, הספר מתבסס על המהדורות הקודמות שנכתבו במהלך שנות השמיטה האחרונות אך כעת יוצא לאור עם הוספות מרובות ועריכה מחודשת כיאה לתורה מפוארה בכלי מפואר. ספר זה כבר התקבל בברכה גדולה בהיכלי התורה ואצל אברכי הכוללים העוסקים בלימוד הלכות השמיטה. 

זאת למד הספר המוזכר בקריאת הקודש של הראשל”צ, “שבת הארץ” אשר נכתב בהוראתו של מרן פאר הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל לצעירי הצאן ולצורך מגידי שיעורים לציבור הרחב. 

בנוסף, המכון הוציא לאור את חוברת ההדרכה לגינות ולצרכן לשנת השמיטה, חוברת נפלאה לביאור ענייני השמיטה הפרקטיים בטיפול בגינה בשימוש בפירות הקדושים בקדושת שביעית ועוד. חוברת מהודרת בצבע מלא ומלווה בתמונות להמחשה ולהכרת הדברים. 

כעת שמים במכון דגש נרחב להוצאת חוברות וחומרי למידה חווייתיים לגיל הרך ולתלמידים, משחקי פתרון וחידונים מלווים בציורי המחשה והקניית מושגים אשר ילוו את מהלך הלימוד של התלמיד ויעוררו את הרצון בכדי ללמוד ולהעשיר את הידע בקרב התלמידים. 

יצירות אלו התקבלו בברכה אצל גדולי ישראל שהביעו את התפעלותם מהספרים והחוברות וכן אצל תלמידי חכמים ואנשי חינוך ושאר עמך בית ישראל. 

כמו כן, הוקם לראשונה אתר בשם “אתר השמיטה של ישראל“, על מנת להקל על המבקשים למצוא תכנים תורניים בכל הנוגע להלכות שמיטה. באתר ניתן למצוא חומרי עזר לתלמידים, מורים, רבנים ודיינים בנושא השמיטה. 

לרכישת הספרים לחצו על הספר המבוקש

שבת הארץ - מהדורה חדשה כולל קומיקס צבעוני

שבת הארץ – מהדורה חדשה כולל קומיקס צבעוני

שביתת השדה מהדורה רביעית

שביתת השדה מהדורה רביעית

יבולי שביעית מהדורת תשפ"ב

יבולי שביעית מהדורת תשפ”ב

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.