תקציר דיני ארבעת המינים לעניין שביעית

תקציר דיני ארבעת המינים לעניין שביעית

תקציר דיני ארבעת המינים לעניין שביעית אתרוג אתרוג שחנט [הגיע לשליש בישולו] בשנה השביעית, ונלקט בשנה השביעית. חלים עליו כל דיני שביעית, והאתרוג קדוש בקדושת שביעית על כל ההגבלות שבזה.
שמיטה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן

שמיטה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן

שמיטה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן נחלקו רבותינו בדבר זה , חכמים אומרים : שביעית בזמן הזה מדאורייתא, ולדעת רבי (מועד קטן ב, ב) שביעית בזמן הזה מדרבנן וטעמו הואיל
טעם מצות שמיטה

טעם מצות שמיטה

טעם מצות שמיטה “גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברו” (תהילים קג , כ) אמר ר’ יצחק נפחא ב שומרי שביעית הכתוב מדבר , בנוהג שבעולם אדם עושה מצווה ליום
האם שביעית היא אפקעתא דמלכא והנפק”מ לדינא

האם שביעית היא אפקעתא דמלכא והנפק”מ לדינא

האם שביעית היא אפקעתא דמלכא והנפק”מ לדינא מאת הגאון רבי אליהו פורת טהרני שליט”א ראש ישיבת ברכי יוסף ובעמח”ס אלופינו מסובלים מצוה מה”ת שבעל הקרקע יפקיר את פירות שדהו שנאמר:
דין פירות הדר שחנטו בששית ונלקטו בשביעית

דין פירות הדר שחנטו בששית ונלקטו בשביעית

דין פירות הדר שחנטו בששית ונלקטו בשביעית מאת הגאון רבי אליהו פורת טהרני שליט”א ראש ישיבת ברכי יוסף ובעמח”ס אלופינו מסובלים פירות שחנטו בששית ונקטפו בשביעית אין בהם קדושת שביעית,
נטיעת ספק ערלה בתוך מ”ד יום                שלפני ר”ה דשביעית

נטיעת ספק ערלה בתוך מ”ד יום שלפני ר”ה דשביעית

בענין אם מותר לנטוע אילן שהוא ספק ערלה בתוך מ”ד יום שלפני ר”ה דשביעית מאת: הגאון רבי עמנואל טולידנו שליט”א מרן השו”ע ביו”ד סי’ רצ”ד סי”ט פסק, מי שעקר אילן
המקור בתורה והטעם למצוות השמיטה

המקור בתורה והטעם למצוות השמיטה

א. המקור בתורה למצוות השמיטה: “וַיְדַבֵּר ה’ אֶל מֹשֶה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר: דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם: כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וְשָבְתָה הָאָרֶץ שַבָּת לה’.
קניית פירות וירקות בשמיטה בכרטיס אשראי

קניית פירות וירקות בשמיטה בכרטיס אשראי

 קניית פירות וירקות בשמיטה בכרטיס אשראי – דקדוק הלכה מול ביטול מצוה? הרה”ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט”א מח”ס ויאמר שמואל, שלהי דקייטא ושא”ס, מראשי ישיבת משאת המלך   א]
קדושת שביעית בפרחים המיועדים לריח ובדבש דבורים

קדושת שביעית בפרחים המיועדים לריח ובדבש דבורים

  א. קדושת שביעית בפרחים המיועדים לריח ב.קדושת שביעית בדבש דבורים   הרב אשר יעקב וועסטהיים אב”ד איגוד הרבנים מאנצ’עסטער-   הרב שמואל ברוך גנוט מח”ס שלהי דקייטא, ויאמר שמואל
מדוע השולחן ערוך השמיט את הלכות שביעית

מדוע השולחן ערוך השמיט את הלכות שביעית

מדוע השולחן ערוך השמיט את הלכות שביעית  מאת הרה”ג רבי יוסף אביטבול שליט”א כתבו בפוסקים לדון מדוע אין שו”ע על הלכות שביעית, והנה השל”ה הקדוש בשער האותיות אות ק’ קדושת