קניית פירות וירקות בשמיטה בכרטיס אשראי

קניית פירות וירקות בשמיטה בכרטיס אשראי

 קניית פירות וירקות בשמיטה בכרטיס אשראי – דקדוק הלכה מול ביטול מצוה? הרה”ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט”א מח”ס ויאמר שמואל, שלהי דקייטא ושא”ס, מראשי ישיבת משאת המלך   א]
קדושת שביעית בפרחים המיועדים לריח ובדבש דבורים

קדושת שביעית בפרחים המיועדים לריח ובדבש דבורים

  א. קדושת שביעית בפרחים המיועדים לריח ב.קדושת שביעית בדבש דבורים   הרב אשר יעקב וועסטהיים אב”ד איגוד הרבנים מאנצ’עסטער-   הרב שמואל ברוך גנוט מח”ס שלהי דקייטא, ויאמר שמואל
תשובות נוספות בענייני שמיטה מהגאון רבי יוסף ליברמן שליט”א

תשובות נוספות בענייני שמיטה מהגאון רבי יוסף ליברמן שליט”א

הגאון רבי יוסף ליברמן שליט”א ראש ישיבות שומרי החומות, ורב דקהל סדיגורה מח”ס “משנת יוסף” ירושלים האכלת פירות שביעית כ”טיפ” לעובדים זרים בס”ד י”ט סיון תשע”ד תתברך משמי מעונה, כהן
תשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א על הלכות שביעית

תשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א על הלכות שביעית

תשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א על הלכות שביעית עם הוספות ומראי מקומות מהגאון רבי מתתיהו גבאי שליט”א תענית הראב”ד בפירות שביעית שאלה: אם מותר לעשות תענית הראב”ד בפירות שביעית, ועל
תשובות מרבי יוסף ליברמן שיחיה על עניני שביעית

תשובות מרבי יוסף ליברמן שיחיה על עניני שביעית

תשובות הגאון האדיר רבי יוסף ליברמן שליט”א בעל משנת יוסף על עניני שביעית אם מותר לעשות מפירות שביעית בושם בס”ד י”ח טבת תשע”ה לידידי היקר מאד הרה”ג ר’ גמליאל הכהן
פירות שביעית להכניס לבית הכיסא

פירות שביעית להכניס לבית הכיסא

בענין פירות שביעית בבית הכסא ומרחץ הגאון רבי מתתיהו גבאי שליט”אמח”ס “בית מתתיהו” ב”כ, “מועדי הגר”ח”ירושלים החיים והשלום למע”כ ידידי הרה”ג חריף ובקי להפליא מפורסם לשו”ת, רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט”א
סגולה לרפואה מירק שביעית, נשיכת פיטם מאתרוג שביעית

סגולה לרפואה מירק שביעית, נשיכת פיטם מאתרוג שביעית

סגולה לרפואה מירק שביעית, נשיכת פיטם מאתרוג שביעית הגאון רבי יוסף ליברמן שליט”אראש ישיבת “כולל שומרי החומות” ורב דקהל סדיגורא ירושלים ת”ו מח”ס “משנת יוסף”רח’ אבינדב 3 ירושלים תובב”א בס”ד, יב
נגיסת פיטם האתרוג בשנת השביעית

נגיסת פיטם האתרוג בשנת השביעית

לנגוס פיטם האתרוג בשנת השביעית. הגאון רבי  חיים שלום הלוי סגל שליט”אמו”צ בבית ההוראה דהגרי”מ שטרן שליט”אור”מ בישיבת ‘כנסת מרדכי’ סאדיגורהומח”ס בירורי חיים ה”ח ועוד יום חמישי ה למעשה בראשית,
לחתוך בצל לרפואה בשמיטה

לחתוך בצל לרפואה בשמיטה

לחתוך בצל של שביעית לרפואה הגאון רבי יהודה טשזנר שליט”א רב הקהילה החרדים באופקים ומחבר ספרי שערי הלכה להגאון האדיר רבי יהודה טשזנר שליט”א יש סגולה בדוקה נגד קורונה, לחתוך
זריקת תפוחים בשמיטה אל פני החסידים

זריקת תפוחים בשמיטה אל פני החסידים

האם בזריקת התפוחים בחצרות האדמורי”ם איכא בזיון של פירות שביעית הגאון רבי חיים שלום הלוי סגל שליט”א מו”צ בבית ההוראה דהגרי”מ שטרן שליט”א ור”מ בישיבת ‘כנסת מרדכי’ סאדיגורה   ומח”ס