אוצר בית דין

אוצר בית דין

בתוצרת זו של אוצר בית דין יש קדושת שביעית, ויש לנהוג בה בהתאם לדיני הקדושה בפרות שביעית. כל עוד הפירות נמצאים באוצר בית דין, הרי הם כמופקרים,
אבק שביעית

אבק שביעית

איסור אבק שביעית איסור שאינו איסור עיקרי נקרא ‘אבק’, שהוא דומה לאבק העולה מנסורת העץ בזמן שמנסרים אותו, כיוצא בזה מצינו ‘אבק’ לשון הרע, ‘אבק’ רבית, ועוד. עיקר איסור שביעית