1. בית
  2. /
  3. הלכות שמיטה
  4. /
  5. הכשרת קרקע סיקולה וניקיונה
הכשרת קרקע סיקולה וניקיונה

הכשרת קרקע סיקולה וניקיונה

א. בנית גדר

מתר לחפור תעלה בין חצרו או גינתו לרשות הרבים, על מנת לבנות בה יסודות לגדר שיפריד ביניהם.

אולם אסור לחפור תעלה לצורך בנית יסודות לגדר שיפריד בין שדהו לשדה חברו, ובין גינתו לגינת חברו.

ואת העפר המפנה מן התעלה לא יפזר בשדהו ובגינתו, אלא יצבור במקום שאינו משמש לזריעה (רמב”ם פ”ב הי”ד).

ב. הכנת הקרקע לבניה ותשתיות לחשמל וכדומה

מתר בשנת השמיטה לחפור, לסקל, לישר במילוי עפר, ולהכין תשתיות לבנייה (של כבישים, בנינים, מגרשים וכדומה),
ובתנאי שיהיה ניכר שהדברים נעשים לא לשם הכשרת הקרקע לזריעה ולגינה.

ועל כן, כל שניכר בשטח שהעבודות הנעשות הם לצורך בניה ולא לזריעה
(וכגון כשיש גדור ושלוט מתאימים, צבירת והכנת חומרי בניה וכדומה) – מתר הדבר.

כמו כן, מתר להכין באדמה תשתיות לאינסטלציה, חשמל וטלפון,
אולם, כאמור, יניח את הצינורות והכבלים סמוך למקום העבודה, שיהיה ניכר שלצורכם הוא חופר.

 

ג. סיקול אבנים

אסור לסקל אבנים בשנת השמטה משטחים חקלאיים – בין אבנים גדולות ובין קטנות,
והיא מלאכה האסורה מדרבנן ותולדה של מלאכת חרישה.

אולם הבונה גדר או שביל בסמוך לשדהו וגינתו, מתר לו לקחת לצורך הבניה אבנים הנמצאות במרחק הושטת יד ממקום עבודתו.

כמו כן, מתר לסקל אבנים משטחים שאינם מיעדים לזריעה ואינם מגדרים כשטחים חקלאיים
(מגרשי משחקים, שבילים, מדרכות, מגרשי חניה וכדומה) {רמב”ם פ”א ה”ד. שם פ”ב הי”א}.

 

ד. פינוי פסולת וניקיון מטעמי בטיחות

מותר לפנות פסולת שנותרה עקב בניה, מחצר הבית והבניין, לצורך ולמטרת בטיחות
(אולם יש הסוברים שיש לפנות רק את שכבת הפסולת העליונה ולהשאיר את זו הסמוכה לקרקע).

כמו כן, מתר מטעמי בטיחות לנכש (אך לא לעקר) את גבעולי העשבים והקוצים, המשמשים מקום מסתור לבעלי חיים מסכנים
(נחשים, עקרבים וכדומה), וכן כדי למנע תנאים נוחים להתפרצות שרפות (וכגון בקיץ)
(חזון איש, מובא במשפט”א עמ’ 265).

ה. ניקיון גינה

מתר לנקות גינת נוי, כשכונתו לניקיון בלבד, ולא על מנת להכין את הקרקע לזריעה וכדומה.

ורשאי לנקותה מעצים, אבנים, שיחים ופסלת וכדומה, כדרך שנוהג בכל השנים.

ומכל מקום, טוב וראוי שלא ינקה לגמרי את כל הפסלת, שאז ודאי ניכר שאין כוונתו להכשיר את הקרקע לזריעה
(אור לציון פ”א שט”ו).

ו. איסוף ענפים וזרדים לצורך התקנת מאכלים

מתר לנופשים בגנות וביערות, בשנת השמטה, לאסף עצים, ענפים וזרדים עבור הבערת אש להתקנת שתיה ומאכלים,
ואין לחשוש שיחשדו בו שאסף הוא אותם לשם תיקון השדה, וזאת משום שמתקני ההבערה (מנגל, פינג’ן ועוד) מוכיחים את צרכי ומטרת הליקוט.

 

הכשרת קרקע סיקולה וניקיונה

הכשרת קרקע סיקולה וניקיונה

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.