השמיטה בגן הנוי

השמיטה בגן הנוי

שנת שמיטה בגינה פרטית – הלכות שמיטה בגינה הנחיות הלכתיות והמלצות מקצועיות לשמיטה בגינה פרטית עקרונות ותנאי היתר עבודות הקרקע בשמיטה: עיקרון מצוות השמיטה כאמור השבתת הקרקע ממלאכה, אולם אין
השמיטה במטע ובכרם

השמיטה במטע ובכרם

הלכות השביעית במטע ובכרם הנחיות הלכתיות והמלצות מקצועיות למטע והכרם בשמיטה א. עקרונות ותנאי היתר עבודות הקרקע בשמיטה: עיקרון מצוות השמיטה כאמור הוא ‘השבתת הקרקע ממלאכה‘. אולם אין פירוש הדבר
תוספת שביעית

תוספת שביעית

תוספת שביעית א. שנת השמיטה מתחילה באחד בתשרי – ראש השנה. הגם שמהדין יש לנהוג “תוספת שביעית“, מכל מקום רבן גמליאל ובית דינו ביטלו דין תוספת שביעית בזמן הזה, ובעז”ה
יסודות מצוות השמיטה

יסודות מצוות השמיטה

ושבתה הארץ שבת לה'". ונאמר: "ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה'". ונאמר: "בחריש ובקצירRead More
מבוא

מבוא

הדרכה מיוחדת זו לקראת שנת השמיטה הבעל"ט. עם המעבר של ציבור שומרי התורה החרדים לדבר ה' מהערים הגדולות..Read More