1. בית
  2. /
  3. מושגים בשמיטה
  4. /
  5. איסור סיוע לחילול שמיטה
איסור סיוע לחילול שמיטה

איסור סיוע לחילול שמיטה

מהו איסור סיוע לחילול שמיטה?

כפי שישנה מצווה לשמור על מצוות השמיטה, כך אסור לתת סיוע באי שמירתה. המסייע בידי מחללי מצוות השמיטה עובר על איסור “לפני עיוור לא תיתן מכשול” המובא בספר ויקרא שהרי כשהוא עוזר לעובר העבירה שהתאווה הכספית סגרה את עיניו, הוא נחשב כמי שעוזר לעיוור, והוא מוסיף ומרחיק אותו מדרך הישר, בזמן שהוא מחזק אותו במעשיו. 

מה כולל האיסור?. 

-אסור למכור, להשאיל או להשכיר לאדם החשוד על חילול השמיטה כל מלאכה המיוחדים למלאכות האסורות בשמיטה וגם לא לתת להם , בכסף או בחינם, זרעים ושתילים. 

-אסור למכור בשנת השמיטה שדה זרועה או מטע ופרדס ליהודי החשוד על חילול מצוות השמיטה. אסור למכור או להשכיר לו מחסנים, שישרתו אותו לאחסון של פירות וירקות וכדומה. 

-אסור להשתתף במימון של עשיית מלאכות האסורות בשמיטה, אסור אפילו לאחל הצלחה ליהודי העובד באיסור בשנת השמיטה! 

-והכי חשוב והכי מעשי לכולנו: אסור לקנות ממחללי שמיטה תוצרת חקלאית, אפילו פירות וירקות שאין בהן קדושת שביעית ולא נעשה בהן איסור. 

-אם אנחנו יודעים שבחנות הספציפית הזאת, בדוכן הירקות הזה או בחברה הזאת, לא שומרים שמיטה, אסור לקנות מהם פירות וירקות.

אבל במקרה שאנחנו לא יודעים האם הסוחר שעומד מולנו שומר או לא שומר שמיטה, אין איסור לעזור לו. 

-אסור למכור בשמיטה זרעים ושתילים למי שישתמש בהם בשמיטה כנגד רצון התורה. שהרי קרוב לוודאי שהוא ישתמש בהם באיסור. אבל מותר למכור זרעים ושתילים עם גוש אדמה למי שמצהיר שברצונו לזרעם או לשתלם באופן המותר, כמו למשל לשותלם בתוך הבית, או למכור אותם לסוחר שיתכן שימכור אותם לאחר השמיטה או ליהודים שישתמשו בהם בהיתר, מותר גם למכור עציצי בית לכל קונה, בגלל שאפשר להשתמש בהם גם בהיתר. 

גינה משותפת

המתגורר בבניין משותף בו מתגוררים יהודים שאינם שומרים מצוות השמיטה, ויש להם חצר או גינה משותפת המעובדת באחריות “ועד הבית”, מכספי דיירי הבניין, אסור לו לשלם בשנת השמיטה לוועד הבניין כסף המיועד בין ההיתר לעשות מלאכות האסורות בשמיטה, שהרי הוא מסייע בזה בתשלום לעוברי עבירה. 

לכן אם הוא חייב לשלם את חלקו בתשלום עבודות הגינה, יאמר להם שהשנה הוא משלם את הכסף רק על שאר הוצאות הבניין, כמו ניקיון, חשמל, הסקה, צביעה וכדומה. הוא מוכן לשם את כל הסכום הרגיל שמשלמים בכל חודש על כל ההוצאות, אך התשלום מבחינתו ילך רק לכל הצרכים האחרים ואל לטיפוח הגינה. 

לאחר שאמר זאת לשכנים, ל”ועד הבית”, גם אם הם ישתמשו בכספו לצרכי הטיפול בגינה, לו עצמו אין איסור והם גזלנים, שהשתמשו בכסף שלו נגד רצונו. 

-אם הוא חבר בוועד הבית, עליו לפרוש מהוועד בשנת השמיטה, כדי שלא יהיה לו חלק בעבודות הגינה. 

-אם הוא חושש שיעשו בגינה המשותפת של הבניין מלאכות האסורות בשמיטה, שיפקיר את חלקו בגינה לפני השמיטה. 

אמירת שלום ואיחולים למחלל שמיטה

-הרואה יהודי החורש או זורע את שדהו בשמיטה, או המבצע בגינתו מלאכות האסורות בשמיטה, אסור לומר לו אפילו “שלום” ובוודאי שאסור לומר לו “תתחזק” או “תצליח”. אם נאחל לו איחולים שכאלה. נחזק אותו לעבור עבירות. 

-אם נראה לנו שאם נסביר לו בנועם שכדאי לו להפסיק לחלל את השמיטה, כדאי שנעשה זאת ונסביר לו בנחת שהשנה היא שנת שמיטה ובורא עולם לא מעוניין שנעבוד בגינה ונטפח אותה. 

-אסור למכור לחשוד על השמיטה מטעים / פרדסים / שדה זרועה, אפילו שעדיין לו צמחו בה זרעים, מחשש שקרוב לוודאי שהקונה יעבוד אותה בשביעית, כדי שלא ילכו לאיבוד והזרעים והפירות יופסדו. 

אבל מותר למכור בשמיטה לחשוד על השביעית שדה שאינה זרועה, ואפילו שדה חרושה ועומדת לזריעה, שהרי יכול להיות שהוא יוביר את השדה בשנה זו ויזרענה בשנה שלאחריה, או שייעד אותה לבנייה ולא לחקלאות. 

לאפרושי - איסור סיוע

לאפרושי – איסור סיוע