מהו איסור זמירה בשמיטה

מהו איסור זמירה בשמיטה

איסור זמירה בשמיטה זמירה (=קציצת זמורות (בעקר בגפנים) על מנת להשביח את תנובת העץ) היא מלאכה האסורה בשמיטה מן התורה. נחלקו הפוסקים אם איסור הזמירה מן התורה הוא דווקא בזמירת
זריעה לשם בדיקת הזרעים והדגמה

זריעה לשם בדיקת הזרעים והדגמה

זריעה לשם בדיקת הזרעים והדגמה אסור לזרוע זרעים בעפר גם אם המטרה היא כדי לבדוק את איכותם וטיבם. אולם בדיקתם בחומר שאינו אדמה, וכגון בזבל ובגללים – מותרת, כיון שאין
אם מותר לזרוע במים (הידרופוניקה)

אם מותר לזרוע במים (הידרופוניקה)

האם מותר לזרוע במים (הידרופוניקה) בשמיטה? מבחינה בוטנית נתן לגדל צמחים במים ללא אדמה (הידרופוניקה), על גידול באופן זה בשנת השמיטה נחלקו הפוסקים. רבים הפוסקים שהורו להתיר בכל אופן, ויש
אם מותר לשתול בחממות בשמיטה

אם מותר לשתול בחממות בשמיטה

זריעה בחממות נחלקו הפוסקים אם מותר לזרע (והוא הדין לנטע ולשתל) בשמיטה בחממות גדול אטומות בניילון או בזכוכית. יש הסוברים שחממה כמוה כבית, והיותה מקרה מפקיע ממנה דין שדה, ועל
אם מותר לשתול עציץ בשמיטה

אם מותר לשתול עציץ בשמיטה

זריעה בעציץ שונה הדין בין עציץ נקוב, לבין עציץ שאינו נקוב. זריעה בעציץ נקוב כמוה כזריעה בקרקע, ואסורה היא מן התורה. אולם הזריעה בעציץ שאינו נקוב אינה אסורה אלא מדרבנן.
מה המקומות בארץ ישראל שנוהגים בהם שמיטה

מה המקומות בארץ ישראל שנוהגים בהם שמיטה

מה המקומות בארץ ישראל שנוהגים בהם שמיטה הקדמה  הלכות שביעית – השבתת הארץ, הפקר יבולה ודיני קדושת שביעית – חלים מן התורה רק בארץ ישראל, שנאמר: “כי תבואו אל הארץ
עד מתי מותרת שתילה לפני השמיטה

עד מתי מותרת שתילה לפני השמיטה

עד מתי מותרת שתילה לפני השמיטה תשובה לשאלה זו מתחלקת לשלושה סוגי השתילה א. שתילה חדשה שאנו מונים לה שנות עולה מחדשב. שתילה של עץ קיים (כגון שנקנה ממשתלה עם