האם השמיטה משמטת זכוי בחניות

האם השמיטה משמטת זכוי בחניות

מי שיש לו זכוי לקנות בחנות אם שביעית משמטת הזכוי הרב ישראל פסח פיינהנדלר רב ומו”ץ וראש כולל בית מדרש אבני ישפה מחבר שו”ת אבני ישפה יועץ חנוך ונשואין, ומוהל
דיני קדימה בפירות שביעית

דיני קדימה בפירות שביעית

דיני קדימה בפירות שביעית ב”ה הגאון רבי חיים שלום הלוי סגל שליט”א מו”צ בבית ההוראה דהגרי”מ שטרן שליט”א ור”מ בישיבת ‘כנסת מרדכי’ סאדיגורה ומח”ס שו”ת ‘בירורי חיים ח”ח’, ו’לקט הלכות‘
שאלות ותשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א בהלכות שביעית במועדים

שאלות ותשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א בהלכות שביעית במועדים

שאלות ותשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א בהלכות שביעית במועדים נערך עם הוספות ומראי מקומות על ידי הגאון רבי מתתיהו גבאי שליט”א מח”ס בית מתתיהו ומועדי הגר”ח ושא”ס ברכת אילנות על
שינוי בהכשרת הפירות לאכילה

שינוי בהכשרת הפירות לאכילה

שינוי בהכשרת הפירות לאכילה אף לאחר שאסף אל תוך ביתו, לשימושו הפרטי, ענבים וזיתים (והוא הדין לכל שאר סוגי הפירות), אסור לו לדרוך את הענבים בגת (=בור לדריכת ענבים) –
על מה חל איסור קצירה ובצירה

על מה חל איסור קצירה ובצירה

על מה חל איסור קצירה ובצירה איסור קצירה ובצירה חל רק על יבול (=פירות, תבואה וירקות) הקדוש בקדשת שביעית ויש עליו חובת הפקר.ולכן, פירות שגדלו בשישית, ונכנסו כשהם על העץ
אופני איסור קצירה ובצירה

אופני איסור קצירה ובצירה

אופני איסור קצירה ובצירה הקצירה והבצירה הם מלאכות האסורות בשמיטה מן התורה. ואיסור מלאכות אלה הוא בשני אופנים: א. כשהם נעשים לצורך עבודת הארץ והאילן.ב. כשהם נעשים כדרך הקוצרים והבוצרים
מהו איסור קצירה ובצירה והיתר אכילת יבול שביעית

מהו איסור קצירה ובצירה והיתר אכילת יבול שביעית

כל היבול שגדל בשנת השמיטה בארץ ישראל, מותר מן התורה לאוכלו, שנאמר: “והיתה שבת הארץ לכם לאכלה”, אולם אסור לקצור ולבצור כדרך הקוצרים והבוצרים בכל שנה, או כשמלאכות אלה נעשות
כיסוח דשא וגיזום גדר חי בשנת השמיטה

כיסוח דשא וגיזום גדר חי בשנת השמיטה

מותר לכסח דשא בשנת השמיטה כשהדשא מלא וצפוף, ואין מטרת הכיסוח לתועלת צמיחתו, אלא לשמירת נויו.כמו כן מותר לגזום גדר חי, כשאין מטרת הגיזום למילוי חללים בנופו, אלא לשמור על
האם מותר לגזום עצים בשמיטה?

האם מותר לגזום עצים בשמיטה?

מותר לגזום עצים בשמיטה כדי להשתמש בהם (כגון לסכוך סוכתו, להבערה וכדומה), או כדי למנוע נזק והפרעה לעוברים ושבים (וכגון בגיזום ענפים המפריעים לחוטי החשמל, ויש חשש שבחורף ינתקו את