בעניין שמיטה

א. מה שהצעת היא אופציה כיצד לא לעבור על איסורי שמיטה, אולם אתה בהחלט יכול גם לקיים בקום ועשה, באמצעות השבתה של השדות [ויש בשמיטה זו גם תמיכה ממשלתית במשביתים],

קניה של פירות אוצר בית דין בחנות?

חלילה וחס, החנות יכולה לשמש כתחנת חלוקה אם ממנים אותה, והמחיר שאתה משלם, הוא מחיר שנקבע על ידי בית הדין ומגיע לקופת בית הדין, אם כן הכסף הוא על הוצאות

הרכבה

הרכבה אסורה בכל אופן בשנת השמיטה, כמבואר ברמב”ם בהלכות שמיטה בפרק שלישי