1. בית
  2. /
  3. שמיטה
  4. /
  5. תשובות מרבי יוסף ליברמן...
תשובות מרבי יוסף ליברמן שיחיה על עניני שביעית

תשובות מרבי יוסף ליברמן שיחיה על עניני שביעית

תשובות הגאון האדיר רבי יוסף ליברמן שליט”א בעל משנת יוסף על עניני שביעית

אם מותר לעשות מפירות שביעית בושם

בס”ד י”ח טבת תשע”ה לידידי היקר מאד הרה”ג ר’ גמליאל הכהן רבינוביץ שליט”א, מח”ס גם אני אודך. אחדשה”ט, בדבר שאלתך אם מותר לעשות מפירות שביעית בושם שיהיה ריח טוב בשירותים, או לא. בירושלמי (פ”ז ה”א) יש איבעיא דלא איפשטא אם יש קדושת שביעית במיני בשמים, ובזה תלויה השאלה הנ”ל, שאם יש, מותר. – אך יל”ע דשמא הגם שיש בהם קדו”ש של מאכל אדם, אסור לשנותו לעשות ממנו בושם, וזה לא נדון בספרים, מפני שאין מציאות כזו, שמאכל אדם יעשו ממנו בושם. ומה דתנן (פ”ז מ”ו) שלורד יש קדו”ש, הוא שורד עומד לריח וגם לתת טעם במאכל [ולא שכיח כ”כ]. בענין הדסים שגדלו בשמיטה, ראה בשו”ת משנת יוסף (ח”א סי’ כד, ח”ב סי’ ט עמ’ כא, ח”ג סי’ כג עמ’ קלט), ולשם קיצור ההלכה עי’ בס’ משפטי ארץ (יד, א). בדשה”ט באה”ר

אם יש להעדיף להניח בשבועות פרחים מפלסטיק – אם מותר להאכיל נכרי פירות שביעית

בס”ד, סיון תשע”ה שוכט”ס לכבוד ידידי הרה”ג ר’ גמליאל הכהן רבינוביץ שליט”א, מח”ס גם אני אודך. אחדשה”ט, אודות שאלותיך: א) האם עדיף להניח פרחים של פלסטיק בביהכ”נ לחג השבועות, מאשר להניח פרחים חיים, שיש בהם חשש שביעית. בודאי עדיף בשל פלסטיק, לצאת מחשש זימור כשחותך ענפי אילן. אבל אי אפשר להזהר בזה כי לוקחים הרבה ענפים ועלים. ומותר לקטוף כשאינו דרך זימור. ב) האם מותר להאכיל לנכרי פרי מתולע שקדוש בקדושת שביעית. כל זמן שהפרי המתולע ראוי לבהמה, אין להאכיל לנכרי, עי’ רמב”ם (שמיטה ויובל ה, יג) דילפינן מלאכלה ולא להפסד, ונכרי אינו נוהג בהם קדו”ש. וזה כל זמן שראוי לאדם ובהמה. וכשנרקב פרחה ממנו קדו”ש, ואז גם לנכרי אינו ראוי. – ויש להיזהר בעוזרת נכרית, שלפעמים כשגומרת לעבוד, משלמים לה ונותנים פירות, לא לתת מקדו”ש. דושה”ט בברכה לכט”ס מאת: הגאון האדיר רבי יוסף ליברמן שליט”א בעל משנת יוסף

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.