1. בית
  2. /
  3. שמיטה
  4. /
  5. לחתוך בצל לרפואה בשמיטה
לחתוך בצל לרפואה בשמיטה

לחתוך בצל לרפואה בשמיטה

לחתוך בצל של שביעית לרפואה

הגאון רבי יהודה טשזנר שליט”א רב הקהילה החרדים באופקים ומחבר ספרי שערי הלכה להגאון האדיר רבי יהודה טשזנר שליט”א יש סגולה בדוקה נגד קורונה, לחתוך בצל ולהניח ליד הראש בלילה בשינה, וזה עוזר מאד שלא יהיה קורונה. ושאלתי אם מותר לעשות כך עם בצל של שביעית? והטעם? בכבוד רב גמליאל הכהן רבינוביץ מח”ס גם אני אודך בס”ד יום א’ פ’ ויצא תשפ”א פה אופקים לכ’ הרה”ג חו”ב, מופלא בהערותיו, בנן של קדושים, כהן שדעתו יפה, מחבר ספרי גם אני אודך בכמה חלקים, ו”פרדס יוסף החדש” על המועדים ועוד חיבורים יקרים, הרב גמליאל הכהן רבינוביץ בן הרה”ח ר’ אלחנן שליט”א, איתן מושבו רחובות, אחדשה”ט. בתשובה לשאלה הנ”ל נראה, שאם הבצל אינו מתקלקל על ידי זה וניתן לאכלו לאחר מכן הדבר מותר. כי האיסור לעשות רפואה מפירות שביעית הוא רק אם על ידי זה הפרי נפסל מאכילת אדם. אבל אם הפרי נשאר ראוי לאכילה אין איסור להנות ממנו לצורך רפואה. אמנם יש בעיה לאכול בצל קלוף שעבר עליו הלילה. וכת”ר לא כתב איך חותכים את הבצל האם רק לחצי או לרבע או שחותכים אותו דק דק. שאם חותכים אותו רק לחצי או לרבע יש לחתכו בלי לקלף אותו תחילה, והיות שאינו קלוף, אין איסור אם עבר עליו הלילה כשהיה חצוי. אמנם אם צריכים לקצץ אותו דק דק, מסתבר שאינו מעשי שלא לקלפו תחילה. אמנם אפשר להוסיף לו שמן וכדומה כדי למנוע הבעיה של קלוף שעבר עלו הלילה אבל אולי השמן יפריע לפעולת הסגולה. והעצה לזה היא, שמסתבר שעד שהאדם הולך לישון כבר עבר חלק של הלילה, לכן יש לקלף הבצל סמוך לשינתו, ולהשתמש בו לאכילה [או לערבו בתבשיל] לפני הלילה הבא, כך שלא יעבור עליו לילה שלם ולא יאסר משום קלוף. קבלתי לנכון מכת”ר שליט”א את הספר “פסקי בושם” תשובות ופסקים חדשים ממרן הגאון רבי מאיר ברנדסדורפר זצ”ל, ויישר כחך לאורייתא. בברכת התורה, יהודה טשזנר מאת: הגאון רבי יהודה טשזנר שליט”א

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.