1. בית
  2. /
  3. שמיטה בהלכה
  4. /
  5. האם השמיטה משמטת זכוי...
האם השמיטה משמטת זכוי בחניות

האם השמיטה משמטת זכוי בחניות

מי שיש לו זכוי לקנות בחנות אם שביעית משמטת הזכוי

הרב ישראל פסח פיינהנדלר רב ומו”ץ וראש כולל בית מדרש אבני ישפה מחבר שו”ת אבני ישפה יועץ חנוך ונשואין, ומוהל מומחה

י”ד מנ”א  תשס”ח לכבוד הרב גמליאל בן רבי אלחנן י.ד. הכהן רבינוביץ שליט”א אחדשה”ט וש”ת, שאלת כאשר יש לאדם זכוי בחנות ומגיעה שמיטת כספים, אם הוא מפסיד את הזכוי בגלל שמיטת כספים. ובאור הטענה היא שהרי החנות חייב לאדם כסף וזה מתבטא בזכוי שיש לו, אבל כעת שמא הוא מפסיד מה שהחנות חייב לו שהרי השמיטה משמטת כל החובות. כידוע אין זכוי בחנות פירושו שהחנות חייב לו כסף, אלא הזכוי הוא שהוא יכול לקבל סחורה בלי לשלם דבר, או לקבל הסחורה בהנחה לפי הזכוי שהוא קיבל. ואם כן אין כאן כלל חיוב לשלם ממון אלא יש כאן חיוב לתת סחורה, וממילא לא שייך על זה לומר שהשמיטה משמטת, כי שמיטה רק משמטת כספים ולא סחורה. לכן נראה שאין מקום לומר ששמיטה משמטת זכוי שיש לאדם בחנות.

ועוד יש לומר לפי שולחן ערוך חושן משפט סימן סז סעיף ד וז”ל: מי שהיה שותף עם חבירו, והיו מתעסקים בסחורות ובשטרות, ונשאר ביד אחד מהשותפין, אין שביעית משמטתו,  שאין שביעית משמטת אלא מלוה עכ”ל. והסביר הסמ”ע שם ס”ק י”ב וז”ל: פי’ ששניהן מתעסיק בו ומה שיש ביד כל אחד משל חבירו אין שם הלואה עליו אלא שחלק חבירו מופקד בידו עכ”ל. וכן יש לומר בעניננו שמה שהחנות חייבת לו אין על זה שם הלוואה, אלא שהחנות מחזיקה סחורה ששייכת לאדם זה שיש לו זכוי, וממילא אין כאן שם הלוואה כלל

סוף נראה נ”ל שמי שיש לו זכוי לקנות בחנות אין שביעית משמטת הזכוי הזה.

ואסיים בברכה רבה, ישראל פסח פיינהנדלר

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.