1. בית
  2. /
  3. שמיטה
  4. /
  5. אם מותר לשתול בחממות...
אם מותר לשתול בחממות בשמיטה

אם מותר לשתול בחממות בשמיטה

זריעה בחממות


נחלקו הפוסקים אם מותר לזרע (והוא הדין לנטע ולשתל) בשמיטה בחממות גדול אטומות בניילון או בזכוכית.

יש הסוברים שחממה כמוה כבית, והיותה מקרה מפקיע ממנה דין שדה,

ועל כן מתר כיום – ששביעית מדרבנן – לזרוע בה

(כן היא הכרעת מרן רבינו הראש”ל בספרו יבי”א ח”ט יו”ד סי’ לא, וכדעת הרב פאת השולחן ועוד פוסקים).

ויש הסוברים שהיות ומבנה החממה הוא עראי – ביחס לבית – אינו מפקיעה ממנה דין שדה,

והזורע בה כזורע בשדה פתוח, ובמיוחד כאשר מבנה החממה נבנה במיוחד לשם גדול צמחים

(ולא לשם בית מגורים).

אולם, אם זורעים בחממה בעציץ שאינו נקוב, ומתחתיו פורסים יריעת ניילון עבה על כל החממה המשמשת למחצה

(ואז אין יניקה לא לשרש ולא לענפי הגדול) – ועל היריעה מניחים עציצים, מותר לזרע בעציץ,

ואין בגדל שם קדושת שביעית

(כך כתב לעניין החממות בשו”ת מנחת שלמה ח”ג סי’ קנח).

ויש שהוסיפו שיש למכר את העציצים לגוי ואת כל המלאכות האסורות מן התורה (כגון זריעה) יבצע נכרי

(הוראת הגרי”ש אלישיב זצ”ל).

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.