20 צפיותפירות וירקות בשמיטה

שלום לרב
האם ניתן לאכול בשנת שמיטה מעץ לימון שגדל טבעי ”ללא דשן וכו”
בחצר הבית?

סטטוס שונה לפרסום

בוודאי שמותר (וי”א אף מצווה), אלא שיש לשמור על קדושת שביעית על כל הגבלותיה בתוצרת שהיא “שביעית”

סטטוס שונה לפרסום