פרסם תשובה
האם בעיר עכו יש צורך לברך על מעשרות?

להפריש חייב בכל כולל ירקות שהם רק מדרבנן, בתוך עכו ממש מחמת הספק נוהגים בלא ברכה אף בדגן תירוש ויצהר, ובלא”ה ברכות...

יולי 20, 2021 5
נשאל שאלה
האם בעיר עכו יש צורך לברך על מעשרות?

שלום הרב. אני גר בעכו, ומגדל בחצרי עץ לימונים. שמעתי כמה דעות האם עכו נחשבת ארץ ישראל או לאו, ורציתי לשאול את הרב...

יולי 20, 2021 2
פרסם תשובה
דין בית שאן ועכו

בעיירות שאינן גבול, אלא מובלעות שלא כבשום, או עיירות המחולקות שחציים חו”ל וחציים לא כגון עכו, קשה מאד להגדיר את...

יולי 20, 2021 5
נשאל שאלה
דין בית שאן ועכו

מדוע הרב כותב שבית שאן ועכו חייבים להפריש בהם? הרי ביהושע ,יז ,יא-יב כתוב שלא כבשו את בית שאן. וכן בשופטים כתוב ,א,ל...

יולי 20, 2021 2
פרסם תשובה
דין אילת

א. גם אם שלמה המלך כבש את אילת, עדיין עולי מצרים לא כבשוה, ומה זה מעלה או מוריד? ב. ארצות הסמוכות, אין לנו להוסיף מדעתינו...

יולי 20, 2021 5
נשאל שאלה
דין אילת

שלום ותודה לרב על תשובותיו 1-הרב כתב שבאילת לא צריך להפריש תרו”מ. א- הרי שלמה המלך כבש את אילת? ב- לחייב מדין ארצות...

יולי 20, 2021 2
פרסם תשובה
מעשרות בדרומית מערבית לאשקלון ונתיבות

כבר כתבתי בארוכה בספרי שו”ת חלקת השדה כרך ב חלק גבולות הארץ, שנתיבות העיקר להלכה שנכבשה גם ע”י עו”ב, ואף אם נכבשה...

יולי 20, 2021 5
נשאל שאלה
מעשרות בדרומית מערבית לאשקלון ונתיבות

1- שלום ,האם בנתיבות צריך להפריש מעשרות בברכה 2- האם בדרומית מערבית לאשקלון[בערך כביש סעד מגן] צריך להפריש בברכה?

יולי 20, 2021 2
פרסם תשובה
בירור על אילת

א. שלמה לא המשיך את כיבוש עולי מצרים מנא לך דבר זה. ב. מחילה כל הפסוקים שאתה מצטט זה על גבולות ההבטחה ולא על גבולות...

יולי 20, 2021 5
נשאל שאלה
בירור על אילת

1-לגבי דין אילת,הרי שלמה שכבש את אילת ,הוא בעצם המשיך את כיבושי עולי מצרים. וזה פשוט. ומדוע לפתור את אילת מתרו”מ?...

יולי 20, 2021 2
פרסם תשובה
גבולות ההבטחה

אכן כל שלא נכבש גם על ידי עולי בבל וגם על ידי עולי מצרים, הגם שהוא בגבולות ההבטחה, אין נוהג בו כל מצווה ממצוות הארץ,...

יולי 20, 2021 5
נשאל שאלה
גבולות ההבטחה

להיות בטוח שאני מבין את הרב רציתי לשאול, לדעת הרב, גבולות ההבטחה שלא נכבשו ע”י עולי מצרים או בבל, יש להם דין חו”ל...

יולי 20, 2021 2
פרסם תשובה
האם אילת נחשבת לחו"ל

אכן יש פסוק ושתי את גבולך בפרשת משפטים, ואכן שלמה המלך הגיע לאילת, אולם הפסוק מדבר על העתיד ולימות המשיח וכלשון...

יולי 20, 2021 5
נשאל שאלה
האם אילת נחשבת לחו"ל

שלום וברכה אנו כמה מוצ”ים ראינו שהרב סובר שאילת זה חו”ל גמורה. אך לדעתינו נראה שיש כאן דבר שהרב לא התייחס אליו...

יולי 20, 2021 2
פרסם תשובה
מה דין העיר שדרות בגבולות הארץ

מפריש תרומות ומעשרות בברכה, ובלא חשש כלל. אגב לדידי ס”ל ששדרות נכבשה על ידי עולי בבל בלא ספק כלל, וכמבואר בכמה תשובות...

יולי 20, 2021 5
נשאל שאלה
מה דין העיר שדרות בגבולות הארץ

שלום לכבוד הרב. אני גר בעיר שדרות. יש לי עצי פרי בגינה. האם עלי להפריש מהם תרומות ומעשרות בברכה או להפריש בלא ברכה...

יולי 20, 2021 2
פרסם תשובה
האם בית שאן של היום נחשבת ארץ ישראל

דעת הרמב”ם שבית שאן פטורה לגמרי מתרו”מ אפי’ בדגן וכו’. ובשאר מקומות של עו”מ חייבים מדרבנן בהכל גם בירקות. ודעת...

יולי 20, 2021 5
נשאל שאלה
האם בית שאן של היום נחשבת ארץ ישראל

האם בית שאן של היום נחשבת ארץ ישראל לכל הדעות והאם חייבת במעבר כי כתוב שרב אחד פטר אותה כי לא נכבשה על ידי עולי בבל

יולי 20, 2021 2
פרסם תשובה
האם חוף כזיב הוא בחוץ לארץ

שלום וברכה, חופי הים לכל היותר הם גבול עולי מצרים ולא חו”ל גמור. אמנם יש לחוש מחמת הרצועה מעכו לכזיב, אולם לאחר...

יולי 20, 2021 5
נשאל שאלה
האם חוף כזיב הוא בחוץ לארץ

שלום למו”ר הרב שליט”א נשאלתי מישיבה שרוצה ליסוע לכזיב/חוף כזיב, האם זה חו”ל?

יולי 20, 2021 2
טען עוד