להפריש חייב בכל כולל ירקות שהם רק מדרבנן, בתוך עכו ממש מחמת הספק נוהגים בלא ברכה אף בדגן תירוש ויצהר, ובלא”ה ברכות...

הצגת שאלה
0 הצבעות

בעיירות שאינן גבול, אלא מובלעות שלא כבשום, או עיירות המחולקות שחציים חו”ל וחציים לא כגון עכו, קשה מאד להגדיר את...

הצגת שאלה
0 הצבעות

א. גם אם שלמה המלך כבש את אילת, עדיין עולי מצרים לא כבשוה, ומה זה מעלה או מוריד? ב. ארצות הסמוכות, אין לנו להוסיף מדעתינו...

הצגת שאלה
0 הצבעות

כבר כתבתי בארוכה בספרי שו”ת חלקת השדה כרך ב חלק גבולות הארץ, שנתיבות העיקר להלכה שנכבשה גם ע”י עו”ב, ואף אם נכבשה...

הצגת שאלה
0 הצבעות

א. שלמה לא המשיך את כיבוש עולי מצרים מנא לך דבר זה. ב. מחילה כל הפסוקים שאתה מצטט זה על גבולות ההבטחה ולא על גבולות...

הצגת שאלה
0 הצבעות

אכן כל שלא נכבש גם על ידי עולי בבל וגם על ידי עולי מצרים, הגם שהוא בגבולות ההבטחה, אין נוהג בו כל מצווה ממצוות הארץ,...

הצגת שאלה
0 הצבעות

אכן יש פסוק ושתי את גבולך בפרשת משפטים, ואכן שלמה המלך הגיע לאילת, אולם הפסוק מדבר על העתיד ולימות המשיח וכלשון...

הצגת שאלה
0 הצבעות

מפריש תרומות ומעשרות בברכה, ובלא חשש כלל. אגב לדידי ס”ל ששדרות נכבשה על ידי עולי בבל בלא ספק כלל, וכמבואר בכמה תשובות...

הצגת שאלה
0 הצבעות

דעת הרמב”ם שבית שאן פטורה לגמרי מתרו”מ אפי’ בדגן וכו’. ובשאר מקומות של עו”מ חייבים מדרבנן בהכל גם בירקות. ודעת...

הצגת שאלה
0 הצבעות

שלום וברכה, חופי הים לכל היותר הם גבול עולי מצרים ולא חו”ל גמור. אמנם יש לחוש מחמת הרצועה מעכו לכזיב, אולם לאחר...

הצגת שאלה
0 הצבעות
טען תשובות נוספות