1. בית
  2. /
  3. לומדים לפי נושאים
  4. /
  5. תפזורת גבולות הארץ
תפזורת גבולות הארץ

תפזורת גבולות הארץ

מחולל תשבצים

תפזורת גבולות הארץ

תהנו!

פ ד ה מ ס ק ר ר ד ל ו ד ת מ ל
כ צ ב א ל ט ב ר י ה י ש ע י א
ח צ י ע א א ט ט ב נ ע נ ס ל ר
ד נ ד ג ב ו ל ס ח ת ר ט כ ש ש
ב ד א י מ ה מ ל כ ב ע א ל ו י
א ר מ ו ל ח ח ר ש כ ו מ פ ר צ
ו י ח ד ת ש ה ד ק י ל ת ו י ר
ט ה ר י ז ה ק ש כ נ י כ י נ א
י ר י ו ר ז כ ת ז ר ב ל ב ג ח
ג ב כ ה ס ו ב י ד ת ב ע ב ל ב
ר ע ש ב ת ת י ה כ י ל ע כ ק ה
נ ז ח ע ו ל י מ צ ר י מ א ח ה
אוצר המלים
פארן, עולי בבל, עבר הירדן, קדש ברנע, ירושלים, כינרת, נאות הכיכר, גבול, סוריא, בניאס, עולי מצרים, רבת עמון, ארץ ישראל, טבריה, ים המלך, הר ההר.

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.