מבוא

מבוא

מבוא למדריך לגינות בשמיטה

בסייעתא דשמייא, שמחים אנו להגיש לפני הציבור היקר  הדרכה מיוחדת זו לקראת שנת השמיטה הבעל”ט.

עם המעבר של ציבור שומרי התורה החרדים לדבר ה’ מהערים הגדולות לערים הקטנות והמפותחות,

התרבו בעלי הגינות הפרטיות והציבוריות, ועם זאת הצורך בהדרכה, כיצד להכין את הגינה לשמיטה,

וכיצד לנהוג בשמיטה עצמה מבלי שיגרם נזק לגינה.

ומכיוון שנזקקנו למדריך זה, ראינו לנכון לכלול בו גם פרק מיוחד לבעלי מטעים, שיהיה לתועלת גם לבעלי גינות עם עצי פרי.

יש הסוברים בטעות ששמירת המצווה היקרה הזו פירושה המתת היבול והריסת הישוב.

חלילה חלילה, לא מיניה ולא מקצתיה! מצוות תורתנו הקדושה כמו גם מצות השמיטה חיים לעולם הם.

אמנם יש צורך להבין את גדרי המצווה ולהתכונן כדי לקיימה, כראוי למצווה יקרה זו, ככל מצוות תורתנו הקדושה,

ואז לא רק שלא יגרם כל נזק לאדמה ולעץ, נהפוך הוא, בשנה זו הארץ שובתת,

ועמה גם החקלאים גיבורי הכוח מתרעננים לקראת השנים הבאות,

באמונה ובטחון בהשגחת ה’ המיוחדת על עם ישראל וארץ ישראל.

העניים וכל אדם נהנים מביכורי פירות הארץ הטובה במצוות ה’ יתברך.

(מרנין לשמוע את הציבור משבח את פירות ארץ ישראל בשנה שביעית,

משום שבשאר שנים הפירות המובחרים הללו מיוצאים לחו”ל, או לחנויות מובחרות וכו’).

ונוסף על זאת מאמינים ובוטחים אנו במאמר הבורא יתברך שאך תוספת ברכה נראה בקיום מצוה יקרה זו.

 

לצורך זה הוכן המדריך שלפנינו, המבאר את גדרי עבודת השדה האסורה והמותרת, בקצרה,

לצד הנחיות מקצועיות אקטואליות שכונסו לכאן מפי טובי המומחים בארץ, לתועלת הגנן והחקלאי.

במדריך זה נלמד גם להיערך כראוי בערב השמיטה, וגם לנהוג כהלכה בשדה ובגינה ובמטע בשנת השמיטה.

מטבע הדברים מדריך זה אינו יכול להקיף את כל הפרטים הטכניים ואת הבעיות העלולות לצוץ בשמיטה,

כתבנו את הכללים והפרטים השכיחים ביותר, כך שהגנן והחקלאי יוכלו ללמוד מן הכלל אל הפרט,

ובמקרה הצורך להתייעץ עם מורה הוראה ומומחה נאמן.

ולמותר לציין כי רבני ‘המכון למצוות התלויות בארץ‘ עומדים הכן לסייע ולעזור.

יה”ר שבזכות שמירת השמיטה כראוי נזכה לראות בבניין ארצנו הקדושה, בנין של תורה ויראה ודעת את ה’,

ומלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים מכסים, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה בב”א ואמן.

מבוא - שבילי שביעית

מבוא – שבילי שביעית

מבוא

הדרכה מיוחדת זו לקראת שנת השמיטה הבעל”ט. עם המעבר של ציבור שומרי התורה החרדים לדבר ה’ מהערים הגדולות..Read More

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.