ברכת וצויתי את ברכתי בזמן הזה

ברכת וצויתי את ברכתי בזמן הזה

האם יש ברכת וצויתי את ברכתי בזמן הזה ששביעית מדרבנן – מאמר מהרה”ג רבי יוסף אביטבול שליט”א וציותי לכם את ברכתי (כה כא). והנה יש לדון האם יש את הברכה
סגולה לרפואה מירק שביעית, נשיכת פיטם מאתרוג שביעית

סגולה לרפואה מירק שביעית, נשיכת פיטם מאתרוג שביעית

סגולה לרפואה מירק שביעית, נשיכת פיטם מאתרוג שביעית הגאון רבי יוסף ליברמן שליט”אראש ישיבת “כולל שומרי החומות” ורב דקהל סדיגורא ירושלים ת”ו מח”ס “משנת יוסף”רח’ אבינדב 3 ירושלים תובב”א בס”ד, יב
נגיסת פיטם האתרוג בשנת השביעית

נגיסת פיטם האתרוג בשנת השביעית

לנגוס פיטם האתרוג בשנת השביעית. הגאון רבי  חיים שלום הלוי סגל שליט”אמו”צ בבית ההוראה דהגרי”מ שטרן שליט”אור”מ בישיבת ‘כנסת מרדכי’ סאדיגורהומח”ס בירורי חיים ה”ח ועוד יום חמישי ה למעשה בראשית,
לחתוך בצל לרפואה בשמיטה

לחתוך בצל לרפואה בשמיטה

לחתוך בצל של שביעית לרפואה הגאון רבי יהודה טשזנר שליט”א רב הקהילה החרדים באופקים ומחבר ספרי שערי הלכה להגאון האדיר רבי יהודה טשזנר שליט”א יש סגולה בדוקה נגד קורונה, לחתוך
זריקת תפוחים בשמיטה אל פני החסידים

זריקת תפוחים בשמיטה אל פני החסידים

האם בזריקת התפוחים בחצרות האדמורי”ם איכא בזיון של פירות שביעית הגאון רבי חיים שלום הלוי סגל שליט”א מו”צ בבית ההוראה דהגרי”מ שטרן שליט”א ור”מ בישיבת ‘כנסת מרדכי’ סאדיגורה   ומח”ס