1. בית
  2. /
  3. מאמרי הגות ומחשבה
  4. /
  5. מה בין שבת לשמיטה
מה בין שבת לשמיטה

מה בין שבת לשמיטה

מה בין שבת לשמיטה

“זכינו להארה והבנה נוספת במצות השמיטה. כי השביתה בשבת הארץ, מלבד אשר תשריש בנו את האמונה שיש אדון לבירה, הרי מגמתה להשכילנו את העיקר הגדול של ההשגחה הפרטית – שיש מנהיג לבירה , ולא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, דדוקא שנת השמיטה היא המקור לשפע לקיום וחיות כל הברואים, להורתנו כי השפע משמים הוא ולא תלוי בכישרון מעשה האדם.

 

ואמנם ליסוד זה יש השלכות רבות בדיני שביתת הארץ, ועל פיו יאירו ויובנו הרבה פרטי הלכות מהלכות השמיטה,  ואפשר שהוא יסוד לכל הלכות השמיטה. כי לפי האמור מתבאר שיסוד מצות השמיטה הוא דין בפירות, ולא במלאכות עצמן, מה שאין כן בשבת שהוא דין במלאכות עצמן, כי בשבת השביתה מן המלאכות עצמן באה להורות שאין כשרון המעשה שע”י האדם עושה לי את החיל הזה, וע”כ מלאכת מחשבת אסרה תורה, ואין הדבר תלוי בתוצאות המלאכה. אך בשביעית – השביתה מגידול הפירות באה להורות שאין השתדלות האדם גורמת לשפע לאמצעי קיום הברואים וחיותן, אלא משמים הוא, ודווקא משנה שאין בה כל השתדלות לאמצעי קיום בא השפע והברכה לכל השנים.

הרי שעיקר האיסור בתוצאה, שהוא גידול הפירות, ואין איסור המלאכות אלא משום שהם אמצעי לגידול הפירות”.

 

(הרב יוסף צבי וינר – “ארץ הבחירה” – שביעית)

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.