1. בית
  2. /
  3. שמיטה
  4. /
  5. על מה חל איסור...
על מה חל איסור קצירה ובצירה

על מה חל איסור קצירה ובצירה

על מה חל איסור קצירה ובצירה

איסור קצירה ובצירה חל רק על יבול (=פירות, תבואה וירקות) הקדוש בקדשת שביעית ויש עליו חובת הפקר.
ולכן, פירות שגדלו בשישית, ונכנסו כשהם על העץ לשנה השביעית (וכגון פרות הדר) – אין עליהם איסור בצירה, כשהבצירה לצורך הפירות (אולם אם הבצירה נועדה לתועלת האילן והשבחתו, אסורה היא ככל עבודת הארץ והאילן בשנת השמיטה, ואין איסור מלאכה זו קשור ותלוי בקדושת הפירות או בהיות עליהם חובת הפקר). אולם, פירות שגדלו בשביעית, ויש עליהם קדושת שביעית (וכגון פירות הקיץ), גם אם הם נקטפים ונאספים בשמינית – חל עליהם איסור בצירה כדרך כל השנים, וכנזכר

(חזון איש ג,כג. שם ט,יב. כב,ב. אור לציון פ”א ש”ח).

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.