1. בית
  2. /
  3. שמיטה
  4. /
  5. מהו איסור זמירה בשמיטה
מהו איסור זמירה בשמיטה

מהו איסור זמירה בשמיטה

איסור זמירה בשמיטה

זמירה (=קציצת זמורות (בעקר בגפנים) על מנת להשביח את תנובת העץ) היא מלאכה האסורה בשמיטה מן התורה.

נחלקו הפוסקים אם איסור הזמירה מן התורה הוא דווקא בזמירת גפן – וכמבאר בפסוק “וכרמך לא תזמר” או בכל זמירת עצים. יש הסוברים שהיות וזמירת גפן היא פעלה עיקרית וייחודית בגידול הגפן, פעלה הגורמת לצמיחת פרי הגפן ושיפור איכותם של הענבים – על כן רק אליה נתכוונה התורה באסורה, ואלו זמירת שאר העצים אסורה רק מדרבנן.

לעומתם יש הסוברים שאיסור הזמירה מן התורה שווה בין בגפן ובין בשאר עצים

(רמב”ם פ”א ה”ב. חזון איש כא, טו. אגלי טל מלאכת זורע ב).

איסור זמירה

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.