1. בית
  2. /
  3. שמיטה
  4. /
  5. זריקת תפוחים בשמיטה אל...
זריקת תפוחים בשמיטה אל פני החסידים

זריקת תפוחים בשמיטה אל פני החסידים

האם בזריקת התפוחים בחצרות האדמורי”ם איכא בזיון של פירות שביעית

הגאון רבי חיים שלום הלוי סגל שליט”א מו”צ בבית ההוראה דהגרי”מ שטרן שליט”א ור”מ בישיבת ‘כנסת מרדכי’ סאדיגורה   ומח”ס שו”ת ‘בירורי חיים ח”ח’, ו’לקט הלכות’ ד”ח, ועוד יום שנכפל בו כי טוב לסדר זאת חוקת התורה ה’ לחודש הרביעי ה’תשפ”א לכבוד כבוד איש המעלה, לשבח ולתהלה הרה”ג רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט”א מו”צ בבית ההוראה ‘אור החכמה’ מח”ס גם אני אודך י”ח ופרדס יוסף החדש ד”ח אחר מבוא הברכה והשלום. שאלה: בהא דנהגו בכמה מקומות בחצרות החסידים – כגון צאנז ושומרי אמונים, דבשמחת תורה ובז’ דפסח זורקים תפוחים אל פני הקהל בכדי שייתפסו, ומספר שאצל רבו בעל החוקי חיים שומרי אמונים זצ”ל, מי שתפס תפוח ראה ישועות גדולות. ויש רמז ע”ז בתרגום שני על מגילת אסתר (פ”ג) ‘יומא דעצרתא …ושדין חזורי תפוחים’, ובפתשגן הכתב פירש, מפזרים שושנים ותפוחים ע”כ, ונפשו בשאלתו האם אין בזה בזיון של פירות שביעית. תשובה: נראה לומר דפירות שביעית אינן חפצא דקדושה כתפילין ומזוזה, וגם לא חשיב כתשמיש מצוה – כחוטי הציצית וסכך הסוכה, אלא שנצטוינו שלא להפסידן, וכיון שכן הא אדרבה מפני חשיבות הסגולה נעשה בזריקה, ואינו מגרע ח”ו מקדושת פירות שביעית.   בברכה מרובה

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.