1. בית
  2. /
  3. שמיטה
  4. /
  5. אם מותר לזרוע במים...
אם מותר לזרוע במים (הידרופוניקה)

אם מותר לזרוע במים (הידרופוניקה)

האם מותר לזרוע במים (הידרופוניקה) בשמיטה?

מבחינה בוטנית נתן לגדל צמחים במים ללא אדמה (הידרופוניקה), על גידול באופן זה בשנת השמיטה נחלקו הפוסקים.

רבים הפוסקים שהורו להתיר בכל אופן, ויש שהורו לאסור.

אולם אם מבני המים והמכלים נמצאים תחת קורת גג, תהיה מותרת הזריעה והגדול בהם בשמיטה
(ראה בשו”ת נחפה בכסף יו”ד סי’ ה. שו”ת שדה הארץ (מיוחס) – יו”ד סי’ כח. ספר השמיטה ח”א פ”ג ס”ד. ח”ב פ”ח אות ב. כרם ציון השלם סי’ כח. שו”ת אז נדברו ח”ד סי’ נא. וכן הכריע להתיר כדעת כל הפוסקים הנז’ בשו”ת יחוה דעת ח”ו סי’ יב. ומאידך ראה בשו”ת הר צבי זרעים ח”ב סי’ לא. ובשו”ת מהרי”ל דיסקין סי’ כ”ז, שכתבו לאסור. וראה עוד בחזו”א כב, א. ובשו”ת מנחת שלמה ח”ג סי’ קנח אות ח. ובספר אור לציון פ”א מ”ב. אולם תחת גג מצטרף היתר נוסף של בית כמבואר לעיל).

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.