1.96K צפיותאוצר בית דין

האם מותר לקנות פירות אוצר בית דין בחנות, ולשלם עליהם במזומן?
האם אין בכך איסור סחורה?

סטטוס שונה לפרסום

חלילה וחס, החנות יכולה לשמש כתחנת חלוקה אם ממנים אותה, והמחיר שאתה משלם, הוא מחיר שנקבע על ידי בית הדין ומגיע לקופת בית הדין, אם כן הכסף הוא על הוצאות בית הדין על עניני החקלאות, ואיננו כתשלום על הפירות ואין בזה איסור סחורה.
ופירסמתי על כך מאמר באורך, בשות חלקת השדה חלק שלישי.

סטטוס שונה לפרסום