האם מותר לקנות פירות אוצר בית דין בחנות, ולשלם עליהם במזומן?
האם אין בכך איסור סחורה?

סטטוס שונה לפרסום