לקראת שנת השמיטה האחרונה הכנתי את הגינה שלנו ובאותו זמן אף נטענו עצי פרי חדשים, האם הם יוצאים בט”ו בשבט בשנה זו מערלה?

סטטוס שונה לפרסום

א ציינת בשאלתך את הזמן המדויק של הנטיעה, אבל כיון שאני מעריך שנהגת על פי ההלכה ובלא”ה בערב שנת השמיטה אסור לנטוע אילנות באופן שהשנה הראשונה של הערלה תהיה שנת השמיטה, כך שבוודאי סיימת את הנטיעה 44 ימים לפני ר”ה.

או באם זה היה עם שתיל גם לאחר מיכן. אז אכן ביום ט”ו בשבט כל הפירות שייצאו מן האילן ייצאו משנות ערלה וייכנסו לשנת הרבעי שלהם.

והמלצתי לך היא: לעבור בערב ט”ו בשבט על העץ, ולהוריד ממנו את כל הפרחים שיש על העץ.

כך שבוודאות כל הפירות שיהיו לך בעתיד הם יצאו לאחר שנות הערלה

שאל”כ תקבל תערובת של פירות ערלה ורבעי יחד על אותו עץ

סטטוס שונה לפרסום