1.09K צפיותעציצים בשמיטה

הבנתי שעציצים על מרפסת שמש נחשבים כעציץ נקוב אבל לא הבנתי מה כן מותר ומה לא מותר לעשות עם עציץ נקוב.
הבנתי גם שהעיקרון של ההלכה זה שמותר לשמור על הצמח אך לא להשביח את גידולו. הדבר לא הגיוני. הלא צמח הוא דבר חי ומתפתח אם הוא לא ימשיך לצמוח, הוא ימות. על מנת לגרום לו להמשיך לחיות צריך לגרום לו לגדול יותר.

סטטוס שונה לפרסום