2.04K צפיותעציצים בשמיטה

שלום וברכה, ורציתי לשאול את הרב בבקשה, אשתי מקפידה לטפח הרבה מאד סוגי עציצים, בכל חלקי הבית, כולל אדניות במרפסת ועל אדן החלון, ורציתי לוודא מה יהיה מותר ומה יהיה אסור לעשות בעציצים הללו בשנת השמיטה?

סטטוס שונה לפרסום

עציצים בתוך הבית ירושלמי פ”א מהלכות ערלה, , מצע מנותק, הגדרה, היתר גמור בבית, אין בעיה הלכתית אולם תחת כיפת השמיים, או תחת מבנה אולם הנוף יונק מקרקע גלויה, בכה”ג יש כל ההגבלות ההלכתיות שיש בקרקע.

כדאי מאוד לראות את הלכות עציצים בשמיטה

סטטוס שונה לפרסום