2.04K צפיותגבולות הארץ לעניין שמיטה

שלום לכבוד הרב.
אני גר בעיר שדרות. יש לי עצי פרי בגינה. האם עלי להפריש מהם תרומות ומעשרות בברכה או להפריש בלא ברכה מחשש הספק ששדרות אינה בתחום עולי בבל?
בברכה, שלמה

סטטוס שונה לפרסום

מפריש תרומות ומעשרות בברכה, ובלא חשש כלל. אגב לדידי ס”ל ששדרות נכבשה על ידי עולי בבל בלא ספק כלל, וכמבואר בכמה תשובות שכתבתי אודות עיר זו.

סטטוס שונה לפרסום