1.58K צפיותשמיטה

האם מותרת הרכבת עצי פרי בשמיטה, ובאיזה מגבלות? תודה.

סטטוס שונה לפרסום

הרכבה אסורה בכל אופן בשנת השמיטה, כמבואר ברמב”ם בהלכות שמיטה בפרק שלישי

סטטוס שונה לפרסום
אתה צופה ב -1 מתוך 1 התשובות, לחץ כאן לצפייה בכל התשובות.