934 צפיותהיתר מכירה

האם מותר לקנות בהקפה ”או באופן המותר” פירות אדמה של היתר מכירה כשאין חשש ספיחין בשוק ”שבזמן זה לא מצוי ספיחים מזן זה ” גם למי שמחמיר לא לקנות היתר מכירה כרגע? והאם יש בעיה לנהוג בקליפותיהם הראויות למאכל בהמה קדושת שביעית?

 

סטטוס שונה לפרסום

אם קיבלת או קנית בדרך המותרת תוצרת הקדושה בקדושת שביעית (כגון ירקות שנלקטו בשביעית מזריעת שישית)

ואיננה באיסור ספיחין (כיון שלא נזרעה בשביעית וכמו דקי”ל כדעת רוב הראשונים),

מותר המוצר באכילה לכתחילה, ויש לשמור בקדושה את שארית המאכלים הראויים (ולהבדיל משאריות בצלחת וכיו”ב),

וכן יש לנהוג בקדושת שביעית בקליפות כיון שהם טפילות לפרי, ובתנאי שהם ראויות למאכל בהמה.

סטטוס שונה לפרסום
אתה צופה ב -1 מתוך 1 התשובות, לחץ כאן לצפייה בכל התשובות.