אם מותר לקחת ענפי עץ מעצים שעברו גיזום בשנת השמיטה גם מגינה ביתית שהופקר הבעלות בה לצורך סכך??

סטטוס שונה לפרסום

כן מותר לכתחילה!

סטטוס שונה לפרסום