שלום רב
אני גר במושב בחלקה א אני מגדל שחת, א. האם למכור לגוי את השדה .
ב. אפשר לזרוע השנה ולקצור בשנה השמיטה. ג. מה הכלל, תקן אותי, בפירות בתר חנטה.
בירקות בתר לקיטה. בתבואה בתר…. ומה דין השחת? אם מותר מה שגדל בשמיטה, למכירה?
תודה

סטטוס שונה לפרסום