סיור אצל גדולי ישראל לקראת שנת השמיטה הבעל”ט

סיור אצל גדולי ישראל לקראת שנת השמיטה הבעל”ט

הגאון הרב שניאור רווח שליט”א ערך לקראת שנת השמיטה סדרת ביקורים נרחבת אצל גדולי ישראל שליט”א, מטרת הסיור הייתה לעדכן ולהתייעץ בענייני השמיטה השונים, והפעולות שהמכון נערך לקראתם בשנת השמיטה