יסודות וגדרי הלכות שמיטה

יסודות וגדרי הלכות שמיטה

איסור מלאכה ושביתת הארץ:  א. מצות עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה השביעית, שנאמר: “ושבתה הארץ שבת לה'” (ויקרא כה, ב), ונאמר: “בחריש ובקציר תשבות” (שמות לד, כא). וכל
המקור בתורה והטעם למצוות השמיטה

המקור בתורה והטעם למצוות השמיטה

א. המקור בתורה למצוות השמיטה: “וַיְדַבֵּר ה’ אֶל מֹשֶה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר: דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם: כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וְשָבְתָה הָאָרֶץ שַבָּת לה’.