מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן

מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן

דברי חיזוק וברכה מאת מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן שליט”א בכינוס בביתו לקראת השמיטה