הלכות שביעית הגר"ח קנייבסקי
שמיטה בהלכה
yosi shushan

תשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א על הלכות שביעית

תשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א  על הלכות שביעית עם הוספות ומראי מקומות מהגאון רבי מתתיהו גבאי שליט”א   השמטת השו”ע לכל הלכות שביעית שאלה: מדוע השו”ע השמיט כל הל’ שביעית

קרא עוד »
ביעור פירות שביעית
שמיטה בהלכה
yosi shushan

הלכות ביעור פירות שביעית – הגר”ח קנייבסקי

הלכות ביעור פירות שביעית – תשובות מהגר”ח קנייבסקי פסולי עדות בביעור שאלה: בהפקר ביעור פירות שביעית אם כל השלושה צריכים להיות כשרים או סגי בשניים תשובה: כל הג’ לכתחילה. ועמש”כ

קרא עוד »
פירות שביעית פטורים מתרומות ומעשרות
שמיטה בהלכה
yosi shushan

תרומות ומעשרות בשמיטה הלכה למעשה

הוראות הלכה למעשה על הפרשת תרומות ומעשרות בשנה השביעית לפי מקורות האספקה השונים כיון שרבו מאד השאלות אודות חובת הפרשת תרומות ומעשרות בשנה השביעית ואימתי מפרישים ואיזה מעשר יש להפריש

קרא עוד »
אתרוג
שמיטה
yosi shushan

תקציר דיני ארבעת המינים לעניין שביעית

תקציר דיני ארבעת המינים לעניין שביעית אתרוג אתרוג שחנט [הגיע לשליש בישולו] בשנה השביעית, ונלקט בשנה השביעית. חלים עליו כל דיני שביעית, והאתרוג קדוש בקדושת שביעית על כל ההגבלות שבזה.

קרא עוד »
נטיעת ספק ערלה
שמיטה
yosi shushan

שמיטה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן

שמיטה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן נחלקו רבותינו בדבר זה , חכמים אומרים : שביעית בזמן הזה מדאורייתא, ולדעת רבי (מועד קטן ב, ב) שביעית בזמן הזה מדרבנן וטעמו הואיל

קרא עוד »
מצות השמיטה
דיונים בשמיטה
yosi shushan

ברכת שהחיינו על קיום מצוות השמיטה

יש אומרים: שיש לכוון בברכת שהחיינו בלילה הראשון של ראשהשנה של השנה השביעית על קיום מצוות עשה של שנת השמיטה (דיניהשביעי פרק א , ו , בשם הגרשז”א).

קרא עוד »