חידון שמיטה לבתי ספר

חידון שמיטה לבתי ספר

{"questions":{"aafh4":{"id":"aafh4","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05de\u05de\u05ea\u05d9 \u05d0\u05e1\u05e8\u05d5 \u05d7\u05d6\"\u05dc \u05dc\u05e0\u05d8\u05d5\u05e2 \u05e2\u05e6\u05d9 \u05de\u05d0\u05db\u05dc \u05d7\u05e9\u05d5\u05e4\u05d9 \u05e9\u05d5\u05e8\u05e9 \u05dc\u05e4\u05e0\u05d9 \u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4?","desc":"","hint":"","answers":{"e3aj3":{"id":"e3aj3","image":"","imageId":"","title":"\u05de\u05e2\u05e8\u05d1 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4"},"pl279":{"id":"pl279","image":"","imageId":"","title":"\u05de\u05d7\u05d2 \u05d4\u05e4\u05e1\u05d7 \u05e9\u05dc\u05e4\u05e0\u05d9 \u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4"},"io1zp":{"id":"io1zp","image":"","imageId":"","title":"\u05de\u05d8\"\u05d6 \u05d0\u05d1 \u05d5\u05d0\u05d9\u05dc\u05da","isCorrect":"1"},"enp2u":{"id":"enp2u","image":"","imageId":"","title":"\u05de\u05d9\"\u05d3 \u05d0\u05d1 \u05d5\u05d0\u05d9\u05dc\u05da"}}},"awgm6":{"id":"awgm6","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05de\u05d4 \u05e0\u05d9\u05ea\u05df \u05dc\u05d6\u05e8\u05d5\u05e2 \u05e2\u05d3 \u05e2\u05e8\u05d1 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4 \u05e9\u05dc \u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4?","desc":"","hint":"","answers":{"swtqx":{"id":"swtqx","image":"","imageId":"","title":"\u05d9\u05e8\u05e7\u05d5\u05ea \u05d5\u05e2\u05e9\u05d1\u05d9 \u05ea\u05d1\u05dc\u05d9\u05df","isCorrect":"1"},"fctdj":{"id":"fctdj","image":"","imageId":"","title":"\u05e4\u05d9\u05e8\u05d5\u05ea \u05d4\u05d3\u05e8"},"8dgi6":{"id":"8dgi6","image":"","imageId":"","title":"\u05d0\u05e8\u05d1\u05e2\u05ea
חידון שמיטה לבעלי ידע בסיסי בהלכות שמיטה

חידון שמיטה לבעלי ידע בסיסי בהלכות שמיטה

{"questions":{"s7bek":{"id":"s7bek","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05d1\u05d0\u05d9\u05d6\u05d4 \u05e9\u05e0\u05d4 \u05d0\u05e4\u05e9\u05e8 \u05dc\u05e2\u05d1\u05d5\u05d3 \u05d1\u05d0\u05d3\u05de\u05d4?","desc":"","hint":"","answers":{"lyvfz":{"id":"lyvfz","image":"","imageId":"","title":"\u05d1\u05e9\u05e0\u05d4 \u05d4\u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05e0\u05d4, \u05d4\u05e9\u05e0\u05d9\u05d4 \u05d5\u05d4\u05e9\u05d9\u05e9\u05d9\u05ea."},"r5sx5":{"id":"r5sx5","image":"","imageId":"","title":"\u05e9\u05e9 \u05e9\u05e0\u05d9\u05dd","isCorrect":"1"},"pxafk":{"id":"pxafk","image":"","imageId":"","title":"\u05d1\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4"},"zk0ez":{"id":"zk0ez","image":"","imageId":"","title":"\u05d1\u05e9\u05e0\u05d4 \u05d4\u05e9\u05dc\u05d9\u05e9\u05d9\u05ea"}}},"roitt":{"id":"roitt","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05d4\u05e9\u05dc\u05dd \u05d0\u05ea \u05d4\u05e4\u05e1\u05d5\u05e7: \"\u05d5\u05d1\u05e9\u05e0\u05d4________ \u05e9\u05d1\u05ea \u05e9\u05d1\u05ea\u05d5\u05da \u05d9\u05d4\u05d9\u05d4 \u05dc\u05d0\u05e8\u05e5?","desc":"","hint":"","answers":{"7noll":{"id":"7noll","image":"","imageId":"","title":"\u05d4\u05e9\u05d1\u05d9\u05e2\u05d9\u05ea","isCorrect":"1"},"unw8w":{"id":"unw8w","image":"","imageId":"","title":"\u05d4\u05e9\u05d9\u05e9\u05d9\u05ea"},"onws2":{"id":"onws2","image":"","imageId":"","title":"\u05d4\u05e9\u05dc\u05d9\u05e9\u05d9\u05ea"},"icwq8":{"id":"icwq8","image":"","imageId":"","title":"\u05d4\u05e8\u05d1\u05d9\u05e2\u05d9\u05ea"}}},"hd00q":{"id":"hd00q","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05e9\u05e0\u05ea \u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4 \u05de\u05dc\u05de\u05d3\u05ea \u05d0\u05d5\u05ea\u05e0\u05d5","desc":"","hint":"","answers":{"vo4db":{"id":"vo4db","image":"","imageId":"","title":"\u05d0\u05de\u05d5\u05e0\u05d4 \u05d5\u05d1\u05d8\u05d7\u05d5\u05df \u05d1\u05d4'","isCorrect":"1"},"1y0pv":{"id":"1y0pv","image":"","imageId":"","title":"\u05dc\u05e9\u05de\u05d5\u05d7 \u05d1\u05de\u05d4 \u05e9\u05d9\u05e9"},"84w6i":{"id":"84w6i","image":"","imageId":"","title":"\u05dc\u05db\u05d1\u05d3 \u05d0\u05ea \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd"},"a3v5i":{"id":"a3v5i","image":"","imageId":"","title":"\u05dc\u05e0\u05d5\u05d7"}}},"mp6hw":{"id":"mp6hw","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4 \u05de\u05d6\u05db\u05d9\u05e8\u05d4 \u05dc\u05e0\u05d5","desc":"","hint":"","answers":{"cknt5":{"id":"cknt5","image":"","imageId":"","title":"\u05dc\u05d4\u05d9\u05d5\u05ea \u05e9\u05de\u05d7\u05d9\u05dd"},"uvjt6":{"id":"uvjt6","image":"","imageId":"","title":"\u05dc\u05d4\u05d9\u05d5\u05ea \u05e2\u05e9\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd"},"x6zr2":{"id":"x6zr2","image":"","imageId":"","title":"\u05e9\u05d4\u05e9\u05dd
משחק לבוגרים שלב 1

משחק לבוגרים שלב 1

{"questions":{"ycv8h":{"id":"ycv8h","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05de\u05d4\u05dd \u05d0\u05e8\u05d1\u05e2\u05ea \u05de\u05dc\u05d0\u05db\u05d5\u05ea \u05d3\u05d0\u05d5\u05e8\u05d9\u05d9\u05ea\u05d0","desc":"","hint":"","answers":{"wfffy":{"id":"wfffy","image":"","imageId":"","title":"\u05d7\u05e8\u05d9\u05e9\u05d4, \u05d6\u05e8\u05d9\u05e2\u05d4, \u05de\u05e1\u05d9\u05e7\u05d4, \u05d4\u05e4\u05e7\u05e8\u05d4"},"7y6ru":{"id":"7y6ru","image":"","imageId":"","title":"\u05e9\u05d1\u05d9\u05ea\u05d4, \u05d7\u05e8\u05d9\u05e9\u05d4, \u05d6\u05e8\u05d9\u05e2\u05d4, \u05d0\u05db\u05d9\u05dc\u05d4"},"nqz38":{"id":"nqz38","image":"","imageId":"","title":"\u05d6\u05de\u05d9\u05e8\u05d4, \u05d1\u05e6\u05d9\u05e8\u05d4, \u05d7\u05e8\u05d9\u05e9\u05d4, \u05d6\u05e8\u05d9\u05e2\u05d4","isCorrect":"1"},"150ii":{"id":"150ii","image":"","imageId":"","title":"\u05d9\u05e9\u05e0\u05dd \u05e8\u05e7 \u05e9\u05dc\u05d5\u05e9 \u05de\u05dc\u05d0\u05db\u05d5\u05ea \u05d3\u05d0\u05d5\u05e8\u05d9\u05d9\u05ea\u05d0"}}},"nsjpg":{"id":"nsjpg","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05de\u05d4\u05d9 \u05ea\u05d5\u05e1\u05e4\u05ea \u05e9\u05d1\u05d9\u05e2\u05d9\u05ea?","desc":"","hint":"","answers":{"mnu5k":{"id":"mnu5k","image":"","imageId":"","title":"\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05d0\u05dc\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4 \u05d4\u05e9\u05d9\u05e9\u05d9\u05ea"},"4s3pu":{"id":"4s3pu","image":"","imageId":"","title":"\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05ea\u05e9\u05e8\u05d9 \u05e9\u05dc \u05e9\u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05ea"},"7cwiu":{"id":"7cwiu","image":"","imageId":"","title":"\u05ea\u05d5\u05e1\u05e4\u05ea \u05e9\u05e0\u05d4\u05d2\u05d4 \u05d1\u05d6\u05de\u05df \u05d1\u05d9\u05ea \u05d4\u05de\u05e7\u05d3\u05e9","isCorrect":"1"},"sq31y":{"id":"sq31y","image":"","imageId":"","title":"\u05ea\u05d5\u05e1\u05e4\u05ea
משחק לצעירים שלב 1

משחק לצעירים שלב 1

{"questions":{"hpmjq":{"id":"hpmjq","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4 \u05e0\u05d5\u05d4\u05d2\u05ea","desc":"","hint":"","answers":{"gbzol":{"id":"gbzol","image":"","imageId":"","title":"\u05d1\u05db\u05dc \u05d4\u05e2\u05d5\u05dc\u05dd"},"oenue":{"id":"oenue","image":"","imageId":"","title":"\u05e2\u05d3 \u05e9\u05e0\u05d7\u05e8\u05d1 \u05d1\u05d9\u05ea \u05d4\u05de\u05e7\u05d3\u05e9- \u05d1\u05db\u05dc \u05d4\u05e2\u05d5\u05dc\u05dd, \u05d5\u05d1\u05d9\u05de\u05d9\u05e0\u05d5- \u05e8\u05e7 \u05d1\u05d0\u05e8\u05e5 \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc."},"5midb":{"id":"5midb","image":"","imageId":"","title":"\u05d1\u05d0\u05e8\u05e5 \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc \u05d5\u05d1\u05e1\u05d5\u05e8\u05d9\u05d4 (\u05d1\u05de\u05e7\u05d5\u05de\u05d5\u05ea \u05e9\u05d3\u05d5\u05d3 \u05d4\u05de\u05dc\u05da \u05db\u05d1\u05e9)","isCorrect":"1"},"bladw":{"id":"bladw","image":"","imageId":"","title":"\u05d1\u05d0\u05e8\u05e5 \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc"}}},"7kjw9":{"id":"7kjw9","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05d1\u05d6\u05de\u05df \u05d1\u05d9\u05ea \u05d4\u05de\u05e7\u05d3\u05e9 \u05e0\u05d0\u05e1\u05e8\u05d4 \u05e2\u05d1\u05d5\u05d3\u05ea \u05d4\u05d0\u05d3\u05de\u05d4","desc":"","hint":"","answers":{"fe41n":{"id":"fe41n","image":"","imageId":"","title":"30 \u05d9\u05d5\u05dd \u05dc\u05e4\u05e0\u05d9 \u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4","isCorrect":"1"},"vt3gu":{"id":"vt3gu","image":"","imageId":"","title":"40 \u05d9\u05d5\u05dd \u05dc\u05e4\u05e0\u05d9 \u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4"},"lkufz":{"id":"lkufz","image":"","imageId":"","title":"14