חידון שמיטה לבתי ספר

חידון שמיטה לבתי ספר

{“questions”:{“aafh4”:{“id”:”aafh4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u05de\u05de\u05ea\u05d9 \u05d0\u05e1\u05e8\u05d5 \u05d7\u05d6\”\u05dc \u05dc\u05e0\u05d8\u05d5\u05e2 \u05e2\u05e6\u05d9 \u05de\u05d0\u05db\u05dc \u05d7\u05e9\u05d5\u05e4\u05d9 \u05e9\u05d5\u05e8\u05e9 \u05dc\u05e4\u05e0\u05d9 \u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“e3aj3”:{“id”:”e3aj3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05de\u05e2\u05e8\u05d1 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4″},”pl279″:{“id”:”pl279″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05de\u05d7\u05d2 \u05d4\u05e4\u05e1\u05d7 \u05e9\u05dc\u05e4\u05e0\u05d9 \u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4″},”io1zp”:{“id”:”io1zp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05de\u05d8\”\u05d6 \u05d0\u05d1 \u05d5\u05d0\u05d9\u05dc\u05da”,”isCorrect”:”1″},”enp2u”:{“id”:”enp2u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05de\u05d9\”\u05d3 \u05d0\u05d1 \u05d5\u05d0\u05d9\u05dc\u05da”}}},”awgm6″:{“id”:”awgm6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u05de\u05d4 \u05e0\u05d9\u05ea\u05df \u05dc\u05d6\u05e8\u05d5\u05e2 \u05e2\u05d3 \u05e2\u05e8\u05d1 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4 \u05e9\u05dc \u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“swtqx”:{“id”:”swtqx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d9\u05e8\u05e7\u05d5\u05ea \u05d5\u05e2\u05e9\u05d1\u05d9 \u05ea\u05d1\u05dc\u05d9\u05df”,”isCorrect”:”1″},”fctdj”:{“id”:”fctdj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05e4\u05d9\u05e8\u05d5\u05ea \u05d4\u05d3\u05e8″},”8dgi6″:{“id”:”8dgi6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d0\u05e8\u05d1\u05e2\u05ea
חידון שמיטה למתחילים

חידון שמיטה למתחילים

{“questions”:{“s7bek”:{“id”:”s7bek”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u05d1\u05d0\u05d9\u05d6\u05d4 \u05e9\u05e0\u05d4 \u05d0\u05e4\u05e9\u05e8 \u05dc\u05e2\u05d1\u05d5\u05d3 \u05d1\u05d0\u05d3\u05de\u05d4?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“lyvfz”:{“id”:”lyvfz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d1\u05e9\u05e0\u05d4 \u05d4\u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05e0\u05d4, \u05d4\u05e9\u05e0\u05d9\u05d4 \u05d5\u05d4\u05e9\u05d9\u05e9\u05d9\u05ea.”},”r5sx5″:{“id”:”r5sx5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05e9\u05e9 \u05e9\u05e0\u05d9\u05dd”,”isCorrect”:”1″},”pxafk”:{“id”:”pxafk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d1\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4″},”zk0ez”:{“id”:”zk0ez”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d1\u05e9\u05e0\u05d4 \u05d4\u05e9\u05dc\u05d9\u05e9\u05d9\u05ea”}}},”roitt”:{“id”:”roitt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u05d4\u05e9\u05dc\u05dd \u05d0\u05ea \u05d4\u05e4\u05e1\u05d5\u05e7: \”\u05d5\u05d1\u05e9\u05e0\u05d4________ \u05e9\u05d1\u05ea \u05e9\u05d1\u05ea\u05d5\u05da \u05d9\u05d4\u05d9\u05d4 \u05dc\u05d0\u05e8\u05e5?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“7noll”:{“id”:”7noll”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d4\u05e9\u05d1\u05d9\u05e2\u05d9\u05ea”,”isCorrect”:”1″},”unw8w”:{“id”:”unw8w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d4\u05e9\u05d9\u05e9\u05d9\u05ea”},”onws2″:{“id”:”onws2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d4\u05e9\u05dc\u05d9\u05e9\u05d9\u05ea”},”icwq8″:{“id”:”icwq8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d4\u05e8\u05d1\u05d9\u05e2\u05d9\u05ea”}}},”hd00q”:{“id”:”hd00q”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u05e9\u05e0\u05ea \u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4 \u05de\u05dc\u05de\u05d3\u05ea \u05d0\u05d5\u05ea\u05e0\u05d5″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“vo4db”:{“id”:”vo4db”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d0\u05de\u05d5\u05e0\u05d4 \u05d5\u05d1\u05d8\u05d7\u05d5\u05df \u05d1\u05d4′”,”isCorrect”:”1″},”1y0pv”:{“id”:”1y0pv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05dc\u05e9\u05de\u05d5\u05d7 \u05d1\u05de\u05d4 \u05e9\u05d9\u05e9″},”84w6i”:{“id”:”84w6i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05dc\u05db\u05d1\u05d3 \u05d0\u05ea \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd”},”a3v5i”:{“id”:”a3v5i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05dc\u05e0\u05d5\u05d7″}}},”mp6hw”:{“id”:”mp6hw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4 \u05de\u05d6\u05db\u05d9\u05e8\u05d4 \u05dc\u05e0\u05d5″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“cknt5”:{“id”:”cknt5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05dc\u05d4\u05d9\u05d5\u05ea \u05e9\u05de\u05d7\u05d9\u05dd”},”uvjt6″:{“id”:”uvjt6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05dc\u05d4\u05d9\u05d5\u05ea \u05e2\u05e9\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd”},”x6zr2″:{“id”:”x6zr2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05e9\u05d4\u05e9\u05dd
חידון בוגרים שלב 1

חידון בוגרים שלב 1

{“questions”:{“ycv8h”:{“id”:”ycv8h”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u05de\u05d4\u05dd \u05d0\u05e8\u05d1\u05e2\u05ea \u05de\u05dc\u05d0\u05db\u05d5\u05ea \u05d3\u05d0\u05d5\u05e8\u05d9\u05d9\u05ea\u05d0″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“wfffy”:{“id”:”wfffy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d7\u05e8\u05d9\u05e9\u05d4, \u05d6\u05e8\u05d9\u05e2\u05d4, \u05de\u05e1\u05d9\u05e7\u05d4, \u05d4\u05e4\u05e7\u05e8\u05d4″},”7y6ru”:{“id”:”7y6ru”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05e9\u05d1\u05d9\u05ea\u05d4, \u05d7\u05e8\u05d9\u05e9\u05d4, \u05d6\u05e8\u05d9\u05e2\u05d4, \u05d0\u05db\u05d9\u05dc\u05d4″},”nqz38″:{“id”:”nqz38″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d6\u05de\u05d9\u05e8\u05d4, \u05d1\u05e6\u05d9\u05e8\u05d4, \u05d7\u05e8\u05d9\u05e9\u05d4, \u05d6\u05e8\u05d9\u05e2\u05d4″,”isCorrect”:”1″},”150ii”:{“id”:”150ii”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d9\u05e9\u05e0\u05dd \u05e8\u05e7 \u05e9\u05dc\u05d5\u05e9 \u05de\u05dc\u05d0\u05db\u05d5\u05ea \u05d3\u05d0\u05d5\u05e8\u05d9\u05d9\u05ea\u05d0″}}},”nsjpg”:{“id”:”nsjpg”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u05de\u05d4\u05d9 \u05ea\u05d5\u05e1\u05e4\u05ea \u05e9\u05d1\u05d9\u05e2\u05d9\u05ea?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“mnu5k”:{“id”:”mnu5k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05d0\u05dc\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4 \u05d4\u05e9\u05d9\u05e9\u05d9\u05ea”},”4s3pu”:{“id”:”4s3pu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05ea\u05e9\u05e8\u05d9 \u05e9\u05dc \u05e9\u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05ea”},”7cwiu”:{“id”:”7cwiu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05ea\u05d5\u05e1\u05e4\u05ea \u05e9\u05e0\u05d4\u05d2\u05d4 \u05d1\u05d6\u05de\u05df \u05d1\u05d9\u05ea \u05d4\u05de\u05e7\u05d3\u05e9″,”isCorrect”:”1″},”sq31y”:{“id”:”sq31y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05ea\u05d5\u05e1\u05e4\u05ea
חידון צעירים שלב 1

חידון צעירים שלב 1

{“questions”:{“hpmjq”:{“id”:”hpmjq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4 \u05e0\u05d5\u05d4\u05d2\u05ea”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“gbzol”:{“id”:”gbzol”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d1\u05db\u05dc \u05d4\u05e2\u05d5\u05dc\u05dd”},”oenue”:{“id”:”oenue”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05e2\u05d3 \u05e9\u05e0\u05d7\u05e8\u05d1 \u05d1\u05d9\u05ea \u05d4\u05de\u05e7\u05d3\u05e9- \u05d1\u05db\u05dc \u05d4\u05e2\u05d5\u05dc\u05dd, \u05d5\u05d1\u05d9\u05de\u05d9\u05e0\u05d5- \u05e8\u05e7 \u05d1\u05d0\u05e8\u05e5 \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc.”},”5midb”:{“id”:”5midb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d1\u05d0\u05e8\u05e5 \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc \u05d5\u05d1\u05e1\u05d5\u05e8\u05d9\u05d4 (\u05d1\u05de\u05e7\u05d5\u05de\u05d5\u05ea \u05e9\u05d3\u05d5\u05d3 \u05d4\u05de\u05dc\u05da \u05db\u05d1\u05e9)”,”isCorrect”:”1″},”bladw”:{“id”:”bladw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u05d1\u05d0\u05e8\u05e5 \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc”}}},”7kjw9″:{“id”:”7kjw9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u05d1\u05d6\u05de\u05df \u05d1\u05d9\u05ea \u05d4\u05de\u05e7\u05d3\u05e9 \u05e0\u05d0\u05e1\u05e8\u05d4 \u05e2\u05d1\u05d5\u05d3\u05ea \u05d4\u05d0\u05d3\u05de\u05d4″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“fe41n”:{“id”:”fe41n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”30 \u05d9\u05d5\u05dd \u05dc\u05e4\u05e0\u05d9 \u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4″,”isCorrect”:”1″},”vt3gu”:{“id”:”vt3gu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”40 \u05d9\u05d5\u05dd \u05dc\u05e4\u05e0\u05d9 \u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05d8\u05d4″},”lkufz”:{“id”:”lkufz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”14