הפקר בפירות

מהם הפירות החייבים בהפקר?

ספרים וחוברות לימוד שמיטה

ספר שבת הארץ


תמצית דיני שמיטה הלכה למעשה
מונגש ומותאם לתלמידים וצעירי הצאן.

קובי לומד שמיטה

חוברת ללימוד השמיטה בדרך חוויתית ומעניינת מונגש ומותאם לתלמידים