נטיעת עצי סרק

נחלקו הפוסקים אם איסור נטיעה של עצי פרי וירקות הוא מדאורייתא או רק מדרבנן. אולם בעניין נטיעה של צמחי סרק [עצים, שיחים וכדומה] – אסורה היא רק מדרבנן.