מלאכות דרבנן

מדרבנן אסורים שאר עבודות האדמה, כגון: חפירה, סיקול, זיבול, הברכה, הרכבה,עידור, קירסום השקיה ועוד.

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress