מלאכות דאורייתא

מן התורה אסורים רק המלאכות הבאות: זריעה, זמירה, קצירה ובצירה.